دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، اسفند 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی غلظت آرسنیک در برخی خاک‌های آهکی قروه و جذب آن به‌وسیله ذرت، گندم و کلزا در یک خاک آلوده طبیعی

صفحه 1-16

محمد بابااکبری ساری؛ محسن فرحبخش؛ غلامرضا ثواقبی؛ نصرت اله نجفی


پایش بلند مدت خشکسالی¬های ارومیه با استفاده از شاخص کمبود توأم

صفحه 87-103

رسول میرعباسی نجف آبادی؛ احمد فاخری¬فرد؛ یعقوب دین¬پژوه؛ سید سعید اسلامیان


آبشستگی در پایین¬دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب¬دار

صفحه 177-187

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


ارزیابی روش‌های استحصال آب باران در افزایش رطوبت خاک و رشد نهال پسته

صفحه 203-214

محمدابراهیم صادق¬زاده ریحان؛ داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری