راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و شرایط پذیرش مقاله   " دانش آب و خاک "

فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع در انتهای صفحه موجود می­باشد. هنگام ارسال مقاله، این فرم­ها را نیز تکمیل و امضا نموده و در سامانه آپلود نمایید.

 

نشریه "دانش آب و خاک"  مقاله­ های علمی و پژوهشی در زمینه­ علوم وابسته به خاک و آب را با رعایت موارد زیر می­ پذیرد:

1- شرایط پذیرش

1-1- مقاله­ ای برای چاپ پذیرفته می­ شود که متن آن عینا در هیچ نشریه یا مجموعه مقاله­ های همایش­ ها منتشر  نشده و یا هم زمان برای چاپ ارسال نشده باشد.

1-2-  ترتیب اسامی نگارندگان در یک  صفحه جداگانه که به امضای آنان رسیده است، با مشخص کردن مسئول مکاتبه ضمیمه شود. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارندگان آن است.

1-3-  هیئت تحریریه ضمن توجه به نظر داوران محترم حق رد، قبول و یا ویرایش مقاله را دارد.

1-4- به هنگام پذیرش نهایی مقاله مبلغ دو میلیون پانصدهزار ریال از نویسندگان دریافت خواهدشد.

 

 

2- نحوه نگارش و تدوین

2-1- موارد کلی

2-1-1- مقاله در کاغذ A4‏ و حداکثر در 15 صفحه به‎صورت تک ستونی با فاصله سطور یک سانتی ­متر و حاشیه  (از بالا 3.5، پایین 2، راست 2، چپ 2سانتی­ متر) و یک سانتی ­متر تورفتگی در شروع پاراگراف­ ها باشد و به‎صورت  فایل   (حداقل  Word 2010)تهیه گردد. همچنین لازم است علاوه‎بر فایل مقاله، فایل مشخصات مقاله و فایل اصلی جدول­ ها و شکل­ ها که قابل اصلاح (Excel) باشند، به‎طور جداگانه ضمیمه شوند.

توجه: از نویسندگان محترم درخواست می­شود هنگام ارسال مقاله سه نفر داور به‌همراه آدرس آنان را نیز معرفی نمایند.

2-1-2- بخش ­های مختلف مقاله به‎ترتیب عبارتند از: عنوان، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی (مبسوط)، مقدمه، مواد و روش‎ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری کلی، و منابع مورد استفاده.

2-1-3- مقاله با قلم B Yagut تایپ شده و اندازه قلم به شرح زیر باشد:

     14 برای عنوان مقاله (پررنگ)

     12 برای عنوان­ های فرعی (پررنگ) و متن مقاله

    11 برای عنوان جدول­ ها و شکل­ ها (پررنگ)، اسامی

        نویسندگان مقاله، منابع مورد استفاده و واژه­ های کلیدی،

   10 برای کلمه ­ها و اعداد داخل جدول­ها و شکل­ها و پاورقی.  

2-1-4- کلیه حروف، کلمه­ها و جمله­های انگلیسی با قلمTimes New Roman نوشته شده و اندازه قلم آنها دو شماره کوچکتر از کلمات فارسی در متن باشد.

2-1-5- هر نوع واژه خارجی در متن مقاله، به استثنای اسامی علمی، به فارسی نوشته شده و معادل انگلیسی آن به‎صورت زیرنویس (Footnote) درج شود. نام­­های نویسندگان منابع خارجی در متن مقاله نیز به زبان فارسی و بدون زیرنویس نوشته می­شوند.

2-1-6- نام ­های علمی موجودات زنده ( جنس و گونه) در تمام متن مقاله، با حروف ایتالیک تایپ ­شوند.

2-1-7- عنوان­ جدول­ ها در بالا و عنوان شکل­­ها در زیر آنها بدون استفاده از پارانتز و بعد از شماره مسلسل و خط تیره نوشته شده و به نقطه ختم می­گردد. عنوان­ جدول­­ها و شکل­ ها می­بایست کامل و گویا باشد.

توجه: هر جدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

توجه: درمتن، جدول و شکل، واحدهای (units) مورد استفاده در سیستم بین­ المللی (SI)، داخل پارانتز و به انگلیسی نوشته شود و به جای خط کس،ر از روش توانی استفاده شود. (مثال:, m s-1 , dS m-1  mg kg-1  )

2-1-8- به‌جای عنوان­ هایی مانند نمودار، تصویر، عکس، نقشه و...  از واژه "شکل" استفاده شود. در شکل­­ها نام متغیرها و عنوان­­های هر دو محور افقی و عمودی به زبان فارسی نوشته شود. لازم است هر دو محور عمودی و افقی به‎صورت خط باشد نه نقطه ­چین. همچنین شکل­­ها بدون چارچوب و زمینه باشند.

           

2-1-9- جدول­ها بدون استفاده از خط­های عمودی رسم شده و خط­های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان­ها یا واحدها استفاده شوند. نمونه یک جدول مناسب در زیر آورده شده است:

جدول  1 ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده برای برخی شاخص­های اندازه­گیری شده در سامانه­های آبیاری سطحی  و بارانی.

 

 

 

 

 

2-1-10- ارجاع به جدول­­ها و شکل­ ها در متن مقاله بدون درج پارانتز انجام شود، مگر این­که شماره آنها در آخر جمله و به همراه واژه جدول و شکل ذکر گردد. مثال:

- شکل 2 رابطه خطی دو متغیر را نشان می­دهد. 

- رابطه دو متغیر خطی است (شکل 2).

2-1-11- شماره کلیه فرمول­­ها (در صورت شماره­ دار بودن) در مقابل فرمول و در داخل کروشه درج گردد. ارجاع به روابط و شماره فرمول­ها در متن مقاله بدون پرانتز یا کروشه انجام پذیرد.

2-1-12-  در زیرنویس انگلیسی (Footnote)، اولین کلمه با حرف بزرگ شروع شود.

2-1-13-درج منابع در متن مقاله با روش نام نویسنده و سال میلادی انجام شود. در این روش سال انتشار بعد از نام خانوادگی نویسندگان در داخل پارانتز می­آید. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت "و همکاران" قید می­شود. در صورتی‌که منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پارانتز آورده شود، نام خانوادگی نویسندگان و سال  انتشار (میلادی) منبع به فارسی نوشته می­شود. تمام منابع مندرج در متن می­ باید در بخش منابع مورد استفاده نیز درج شوند.

مثال:

- هال و دراکوپ (1975) و هاولین و همکاران (1999) گزارش دادند که ...

- بررسی‎ها نشان داده است که ... (استتلر و برادشاو 1996، توسکان و همکاران 2004).

2-1-14- برگ مشخصات مقاله شامل نام خانوادگی و نام نگارنده یا نگارندگان مقاله، مرتبه علمی، محل خدمت و نشانی آنان به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه شماره تلفن، به ویژه تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی به دفتر مجله ارسال شود.

**هنگام ارسال مقاله به ترتیب نویسندگان، مرتبه علمی و آدرس آنان دقت شود. بعد ار درج در سامانه و صدور پذیرش قابل تغییر نخواهد بود.

توجه: در زیر عنوان مقاله (در متن اصلی مقاله) از آوردن اسامی و مشخصات نگارندگان خودداری شود.

2-2- ترتیب  بخش­های مختلف مقاله و نحوه تدوین آنها

2-2-1- عنوان مقاله به‎صورت خلاصه، روان و گویای محتوی مقاله بوده و بیشترین تعداد کلمه های مجاز آن  20 کلمه می باشد. آوردن اسامی علمی موجودات زنده در صورت داشتن نام عمومی ضروری نیست. از علامت­ های اختصاری و فرمول­ های شیمیایی نیز در عنوان استفاده نشود. همچنین، به کار بردن کلماتی مانند "مطالعه" و "بررسی" در ابتدای عنوان توصیه نمی­­­گردد.

2-2-2- چکیده فارسی در یک پاراگراف تهیه شده و مجموعه­ ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر هدف­ ها، روش­ ها، یافته­ های مهم پژوهش و جمع­ بندی است. بیشترین تعداد کلمه های چکیده 250 کلمه می باشد. در این بخش از ارجاع به منابع، شماره شکل و جدول و یا زیرنویس اجتناب شود. همچنین، بهتر است از معادله ­ها و علامت­ های اختصاری (به جز علامت­­ های استاندارد) در چکیده استفاده نگردد. در صورت عدم ذکر نام ­های علمی و فرمول ­های شیمیایی در عنوان، می­ توان آنها را در چکیده درج کرد.

2-2-3- چکیده انگلیسی مبسوط (Extended abstract) بلافاصله بعد از چکیده فارسی مقاله می­ آید ولی بصورت مبسوط بوده (700 تا 1000 کلمه) و شامل بخش­های زیر می­باشد:

(Background an Objectives, Methodology, Findings, Conclusion, Keywords)

2-2-3-1- کلیه اصول ذکر شده برای چکیده فارسی در مورد چکیده انگلیسی نیز لحاظ شود.

2-2-3-2- در عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی) حرف اول کلیه کلمه­ها به استثنای حروف ربط، با حرف بزرگ نوشته شود.

2-2-4- واژه­های کلیدی به تعداد حداقل پنج و حداکثرهفت کلمه بلافاصله بعد از چکیده فارسی و انگلیسی و بهترتیب حروف الفبا نوشته شوند. بین واژه­ها از علامت کاما (،) استفاده شود.

*نمونه چکیده انگلیسی مبسوط  در انتهای همین راهنما قرار داده شده است.

2-2-5-  مقدمه شامل طرح موضوع پژوهش، سوابق کار و مرور منابع علمی مرتبط با موضوع پژوهش بوده و در آخر آن هدف از پژوهش ذکر گردد.

2-2- 6-  مواد و روش­ ها می­ بایست به‎طور گویا در برگیرنده ویژگی­های محل اجرای آزمایش، شرح مواد، ابزار کار، روش­های به کار رفته از جمله روش­های آماری و طرح­های آزمایشی باشند. در این بخش، از توضیح روش­هایی که در پژوهش موردنظر استفاده نشده است، خودداری گردد. علاوه‎براین، بهتر است از شرح  کامل روش­های متداول اجتناب و به ذکر منابع مورد استفاده و تغییرات انجام یافته در آنها اکتفا شود. روش کار نیز می ­بایست به حد کافی واضح و روشن باشد تا سایر  پژوهشگران در صورت نیاز بتوانند آن را تکرار نمایند.

2-2-7- نتایج و بحث مشتمل بر یافته­های حاصل از پژوهش به‎صورت متن، جدول و شکل، بحث مستدل و نتیجه­ گیری کلی در آخر است. در این بخش از تکرار  و یا ذکر مواد  و روش­های انجام یافته اجتناب گردد. شکل ­ها و جدول­ ها نباید هم­ زمان دارای اطلاعات تکراری باشند. از شرح جزئیات جدول­ ها و شکل ­ها نیز خودداری شده و فقط به آوردن نکات مهم آنها اکتفا گردد. نتایج تجزیه و تحلیل­ های آماری بهتر است به‎صورت جدول یا شکل منعکس شده و اختلاف­ های معنی­ دار نیز با علامت­ های مناسب مشخص شوند.

بحث شامل تحلیل داده ­های آزمایش، ذکر علت­ ها و معلول­ ها و کاربردهای احتمالی در ابعاد نظری و عملی می­باشد. علاوه‎بر این لازم است از یافته ­های دیگر پژوهشگران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود. با وجود این،  برای یک بحث مستدل تنها ذکر عبارت ­هایی مانند "مطابقت یا عدم مطابقت یافته­ ها با نتایج دیگران" کافی نیست و  اظهارنظر در مورد چگونگی این مشابهت ­ها و تفاوت­ ها می­تواند به غنای بحث کمک نماید.

تبصره : نتایج و بحث را می ­توان به حالت توأم و یا جداگانه تدوین کرد ولی در صورت جدا کردن این دو بخش، بحث نباید تکرار مجدد نتایج باشد، بلکه کلیات، مفاهیم و تحلیل نتایج ارائه شود.

توجه: عنوان‌ محورهای افقی و عمودی شکل‌ها در برنامه Excel نوشته شود و برای نوشتن عنوان شکل‌ها و محورهای آنها از Text box به هیچ عنوان استفاده نگردد. همچنین از قرار دادن جدول‌ها و متن در داخل Text box خودداری گردد.

2-2-8- در بخش سپاسگزاری می­ توان از همکاری و مساعدت  اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پژوهش سپاسگزاری نمود. همچنین منبع (منابع) تامین کننده مالی پژوهش نیز قید شود.

2-2-9- منابع مورد استفاده اعم از فارسی و انگلیسی باید بصورت انگلیسی و به ترتیب حروف الفبا  و بدون شماره­ گذاری تنظیم شوند. در خصوص مقالات مربوط به نشریات فارسی، باید در انتهای رفرنس، عبارت زیر درج شود:

 (in Persian with English abstract )  

نکات زیر در تدوین  این بخش رعایت گردد:

2-2-9-1- این بخش تنها شامل منابع ارجاع شده در متن مقاله بوده و از آوردن منابعی که در متن به آنها اشاره نشده است خودداری شود.

2-2-9-2- در صورتی که از یک نویسنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد، ابتدا مقاله­ های منفرد و سپس مقاله­ های مشترک به‎ترتیب نام نویسندگان بعدی بر حسب حروف الفبا درج شوند. اگر دو یا چند منبع نویسندگان یکسانی داشته باشند، این منابع برحسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شوند و در صورت مشابه بودن سال انتشار، منابع مذکور با قرار دادن حروف a ، b ، c ... در مقابل سال انجام می­گیرد.

2-2-9-3- از جزوه درسی نمی­توان به عنوان منبع استفاده کرد.

2-2-9-4- کلمه اول عنوان­ها و اسامی نگارندگان و نیز تمامی کلمات مربوط به نام مجلات و کتاب­ ها، نشریات فنی سازمان‎های معتبر بین‎المللی، عنوان­های همایش­ها و نام ناشران و مؤسسات با حروف بزرگ شروع شود. نام مجلات بطور کامل نوشته شوند.

 

2-2-9-5- استناد به منابع اینترنتی معتبر نیست.

نمونه ­هایی از نحوه درج منابع در بخش منابع مورد استفاده:

-  مقاله مندرج در مجله ­های علمی ( لازم به ذکر است درج DOI یا DOR الزامی است).

Shiri J, Sadraddini AA, Nazemi AH, Marti P, Fakheri Fard A, Kisi O and Landeras G, 2015. Independent testing for assessing the calibration of the Hargreaves-Samani equation: New heursitic alternatives for Iran. Computers and Electronics in Agriculture 117:70-80.

- مقاله مندرج در مجموعه مقالات همایش ­ها

Habibi M, 1997. Calculating sediment discharge using a developed computer package. Pp. 854-864. Proceedings of the 8th International Rainwater Catchment Systems Conference. 10-14 April, Tehran, Iran.

 -کتاب

Hay KM and Robert R, 1989. An Introduction to the Physiology of Crop Yield. Leonard Hill, London.

- فصلی از کتاب

Knuiman MW and Laird NM, 1990. Parameter estimation in variance component models for binary response data. Pp. 177-189. In: Gianola D and Hammond K (eds). Advances in Statistical Methods for Genetic Improvement of Livestock. Springer- Verlag.

-پایان‎نامه یا رساله

Farpoor MH, 1995. Soil geomorphological relationship in Godar Kabk area of Chaharmehal Bakhtiari province, Iran. MSc Thesis, Isfahan University of Technology. (In Persian with English abstract)

 

-ثبت اختراع و اکتشاف (Patent)

Titcomb ST and Tuers AA, 1976. Reduced calorie bread and method of making same. USA Patent 3 979 323. Date issued: 7 September, 2010.

- منابعی که توسط سازمان­ها انتشار یافته و فاقد نام نویسنده (گان) هستند، در متن فارسی مقاله تحت عنوان "بی نام"  مثال: (بی نام 2018) و بخش رفرنس­ها، بصورت زیر نوشته شود:

Anonymous, 1992. Maize in Human Nutrition. FAO Food and Nutrition Series No. 25. FAO, Rome.

 

الگوی چکیده مبسوط انگلیسی:

Paper Title Should be Times New Romans, Font Size 14 pt, Bold, First Caps, Centered (The Scientific Name in the Title Must be Italic)

 

Author’s Name and Surname1*, ……  (font size 12 pt)

1Authors’ affiliations should be given here (font 11 pt). Assign the Corresponding author by asterik (*) and provide his/her E-mail address.

 

Extended abstract should be written with Times New Roman font (11 pt) and single-line spacing (700-1000 words).

Background and Objectives

Methodology

Findings

Conclusion

Keywords: The authors have to provide 5 to 7 keywords which are consistent with those in Persian. They should be separated by coma (,).

  

لینک دانلود فرم تعهد نامه

لینک دانلود فرم تعارض منافع