دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، آبان 1392 

مقاله پژوهشی

تاثیر شکل اراضی بر وی‍ژگی‌های‍‍ میکرومورفولوژیک خاک در دشت تبریز

صفحه 1-12

ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ حامد فروغی فر


بررسی آستانة نهشته شدن و حرکت دانه‌های رسوبی در مجاری باز جدارصلب

صفحه 13-24

میرجعفرصادق صفری؛ میرعلی محمدی؛ گلعذار گیلانی زاده دیزج


تخمین دبی جامد ورودی به مخزن سد شهریار

صفحه 135-150

کیومرث روشنگر؛ بهزاد روح پرور؛ شهباز حسنی


برازش مدل¬های مختلف منحنی مشخصه آب خاک بر داده¬های تجربی در کلاس‌های بافتی متفاوت استان گیلان

صفحه 151-167

حسین بیات؛ عیسی ابراهیمی؛ مصطفی راستگو؛ حمید زارع ابیانه؛ ناصر دواتگر


اثر شکاف در کاهش آبشستگی آبشکن با دیواره عمودی

صفحه 193-206

میلاد عبداله پور؛ نسرین حسن پور؛ پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر


بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله¬ای شکل با طوق

صفحه 221-234

نسرین حسن پور؛ علی حسین زاده لیر؛ هادی ارونقی