اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازهای نشریه:

-         معرفی و انتشار جدیدترین و به روزترین یافته ­های پژوهشی و علمی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان حوزه مهندسی علوم خاک و آب

-         بهره­ مندی و استفاده بهینه از دانش و تخصص کلیه اساتید، متخصصان و پژوهشگران در بررسی و داوری مقالات

-         ارتقای سطح کیفی و علمی مقالات در حوزه­ های تخصصی و مرتبط با موضوعات مصوب نشریه

-        انتشار منظم و به موقع نشریه بر اساس مجوز مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری