آبشستگی در پایین¬دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب¬دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هر ساله هزینه­های سنگینی برای کنترل و جلوگیری از تخریب ناشی از آبشستگی در پایین­دست سازه­های آبی صرف می­شود. از این رو پدیده آبشستگی در سازه­ها بسیار حائز اهمیت است و پیش­بینی آن قبل از ساخت سازه امری ضروری می­باشد. گسترش این پدیده می­تواند عملکرد سازه را تحت تاثیر قرار داده و پایداری آن را به خطر اندازد. در این تحقیق ابتدا مهمترین عوامل موثر بر فرآیند آبشستگی در پایین دست کف بند سرریز لبه پهن دو طرف شیب­دار شناسایی و با استفاده از تحلیل ابعادی به صورت گروه­های بدون بعد استخراج شد. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، روابط و نمودارهای بدون بعد برای محاسبه طول­های مشخصه حفره آبشستگی از قبیل حداکثر عمق آبشستگی و محل وقوع آن، حداکثر گسترش حفره، ارتفاع تلماسه و فاصله افقی انتهای کف بند تا تاج تلماسه ارائه گردید.  با استفاده از روابط ساده ارائه  شده، می­توان شکل گودال را در شرایط مختلف تعیین کرد و برای کاهش خسارات احتمالی، اقدامات لازم را انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Downstream Scour of Broad-Crested Weir with Sloping Sides

نویسندگان [English]

  • Abouzar seyfi
  • Ali Hosseinzadeh Dalir
  • Davood Farsadizadeh
چکیده [English]

Every year, in order to control the downstream scour of hydraulic structures and prevent destruction of them so many costs are spent. Therefore, scouring in hydraulic structures and its forecasting before building any hydraulic structure are of great importance. Development of this process may be dangerous for the structure stabilty. In this research the most important factors, which affect the local scour processes at downstream of horizontal apron of a Broad-Crested weir with sides slopes are identified and grouped by dimensional analysis to obtain the dimensionless parameters. The results obtained were used to introduce dimensionless relationships and diagrams in order to determine characteristic length of the scour hole (i.e. maximum scour depth and its position, height of sand bars and its distance from the end of apron, and longitudinal development of scour hole). By using the introduced simple relationship the geometry of the sour hole may be predicted and proper action may be taken to reduce the probable losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broad-crested weir with side slopes
  • Dimensional analysis
  • Local scour
  • Scour hole