پیوندهای مفید

انجمن بین‌المللی ناشران علمی با دسترسی آزاد (OASPA)


بانک اطلاعات نشریات کشور (MAGIRAN)


پایگاه استنادی ISI یا Web of Science


پایگاه استنادی Scopus


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه اطلاعات علمی Google Scholar


پایگاه اطلاعات علمی Science Direct


پایگاه اطلاعات علمی Springer Link


پایگاه اطلاعات علمی Wiley Online Library


پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)


پایگاه اطلاع‌رسانی همایش‌های ایران


پایگاه پایان‌نامه‌های دانشگاهی OATD


پایگاه پایان‌نامه‌های دانشگاهی PQDT Open


پایگاه پایان‌نامه‌های دانشگاهی ProQuest


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC)


دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز


راهنمای مجلات با دسترسی آزاد (DOAJ)


سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت عتف


سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تبریز


کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)


مؤسسه غیرانتفاعی اشتراکات مبتکرانه (CC)


وب‌سایت اخبار کنفرانس‌ها


وب‌سایت انتشارات علمی Elsevier


وب‌سایت انتشارات علمی Springer


وب‌سایت دیده‌بان علم ایران


وب‌سایت رسمی دانشگاه تبریز


وب‌سایت فراخوان‌های علمی و پژوهشی


وب‌سایت فعالان علم و پژوهش ایران


وب‌سایت مرجع دانش (CIVILICA)


وب‌سایت مرجع دانشگاه‌های ایران


وب‌سایت نظام رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها (SJR)


وب‌سایت نظام رتبه‌بندی مجلات علمی Journal Metrics