تلفات انرژی ناشی از دفلکتور در سرریز جامی شکل ساده و سرریزجامی شکل همراه با کانال نزدیک شونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پرتابه­های جامی شکل معمولا برای انتقال جریان به دور از سازه و اتلاف انرژی جریان در مواقعی که سرعت جریان بیشتر از 20 متر بر ثانیه باشد، استفاده می­شوند. یکی از راه­های افزایش راندمان استهلاک انرژی در پرتابه جامی شکل استفاده از دفلکتور می­باشد. دفلکتور سازه­ای گوه­ای شکل است که موجب تغییر مسیر قسمتی از جریان در جام می­شود. آزمایشات روی 2 مدل  پرتابه جامی شکل در انتهای سرریز اوجی با چهار دبی 10، 15، 20 و 25 لیتر بر ثانیه برای مدل اول و سه دبی 15، 20 و 25 لیتر بر ثانیه برای مدل دوم بوسیله دفلکتورهایی با طول 3، 6 و 9 سانتی­متر و زاویه­های ˚12،  ˚22،  ˚32 و ˚42  انجام شدند. تحلیل داده­ها نشان داد که استفاده از دفلکتور با زاویه­های مختلف باعث تغییر میزان استهلاک انرژی شده است. با افزایش عدد فرود درصد تلفات انرژی افزایش می­یابد. بیشترین اختلاف اتلاف انرژی نسبت به حالت بدون دفلکتور مربوط به پرتابه جامی با دفلکتور 6 سانتی­متری و زاویه ˚22 درجه به مقدار 6/34% است که در عدد فرود 4/3 اتفاق افتاده است. مدل دوم تلفات انرژی بیشتری را نسبت به مدل اول داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Dissipation due to Deflector in Simple Flip Bucket Spillway and Flip Bucket Spillway with Approach Channel

نویسندگان [English]

  • M Sadeghi Askari 1
  • M Ghomeshi 2
چکیده [English]

Flip buckets are commonly used to discharge flow away from a hydraulic structure when energy has to be dissipated for a flow velocity larger than about 20 m/s. One way to increase energy dissipation in flip bucket spillways is a deflector application. Deflector is a wedge-shaped structure which creates changes in part of flow trajectory of bucket. Experiments on two models of flip bucket at the end of ogee spillway were conducted using three lengths 3, 6 and 9 cm of deflector and four discharges of 10, 15, 20 and 25 l/s for  the first model and three discharges of 15, 20 and 25 l/s for the second model. The deflectors were set with four angles of 12˚, 22˚, 32˚ and 42˚. Data analysis showed that the deflectors with different angles caused changes in energy dissipation. The more the Froude number, the more was the amount of energy dissipation. The greatest energy dissipation belonged to the bucket with 6cm deflector length at setting angle of 22˚c  which at the froud No.3.4 Was 34.6%  higher than the energy dissipation in without deflector bucket.The second model had more energy dissipation than the first model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deflector
  • Energy dissipation
  • Flip bucket spillway
  • Physical model