دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-275 
پاسخ ذرت به دامنه رطوبتی با کمترین محدودیت (LLWR) در دو سطح تراکمی در یک خاک لوم رسی

صفحه 65-74

محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع حقی؛ نصرت اله نجفی؛ سولماز یزدانی؛ محمدابراهیم صادق زاده ریحان


تأثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر آب‌گریزی و منحنی رطوبتی خاک

صفحه 75-90

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ای؛ شجاع قربانی دشتکی؛ عبدالرحیم هوشمند


تثبیت شیمیایی درجای سرب توسط ترکیبات فسفاتی در یک خاک آهکی آلوده

صفحه 91-103

مجتبی بارانی مطلق؛ طیبه ایمانی؛ عبدالامیر بستانی؛ فرهاد خرمالی


حذف سختی آب‌های شور توسط جاذب‌های مختلف

صفحه 133-143

سید محمدجواد میرزایی؛ بهزاد قربانی؛ مجتبی رمضانی اعتدالی؛ عباس آقاخانی؛ رضا پورواعظی روکرد


تحلیل روند متوسط درجه حرارت نیمه جنوبی ایران در چهار دهه اخیر

صفحه 211-225

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان

صفحه 281-296

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری؛ محمد حسین رحیمیان