دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-275 
6. پاسخ ذرت به دامنه رطوبتی با کمترین محدودیت (LLWR) در دو سطح تراکمی در یک خاک لوم رسی

صفحه 65-74

محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع حقی؛ نصرت اله نجفی؛ سولماز یزدانی؛ محمدابراهیم صادق زاده ریحان


7. تأثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر آب‌گریزی و منحنی رطوبتی خاک

صفحه 75-90

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ای؛ شجاع قربانی دشتکی؛ عبدالرحیم هوشمند


8. تثبیت شیمیایی درجای سرب توسط ترکیبات فسفاتی در یک خاک آهکی آلوده

صفحه 91-103

مجتبی بارانی مطلق؛ طیبه ایمانی؛ عبدالامیر بستانی؛ فرهاد خرمالی


11. حذف سختی آب‌های شور توسط جاذب‌های مختلف

صفحه 133-143

سید محمدجواد میرزایی؛ بهزاد قربانی؛ مجتبی رمضانی اعتدالی؛ عباس آقاخانی؛ رضا پورواعظی روکرد


16. تحلیل روند متوسط درجه حرارت نیمه جنوبی ایران در چهار دهه اخیر

صفحه 211-225

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


19. تحلیل منطقه‌ای داده‌های دبی بیشینه سالانه رودخانه‌های استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش گشتاورهای خطی

صفحه 253-265

مریم صوفی رحیمی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی؛ محمد علی قربانی


21. مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان

صفحه 281-296

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری؛ محمد حسین رحیمیان