دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-248 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی توابع انتقالی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: دشت ارومیه)

صفحه 1-12

جواد بهمنش؛ الناز رضائی آباجلو؛ بایرامعلی محمد‌نژاد؛ کامران زینال‌زاده؛ بهنام حبیب زاده آذر


3. بررسی مشخصات جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه 90 درجه کانال‌های روباز

صفحه 25-35

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


7. اثر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق مرجع، کمبود بارندگی و کمبود فشار بخار هوا در ارومیه

صفحه 79-91

جواد بهمنش؛ نسرین آزاد طلاتپه؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی؛ کیوان خلیلی


8. توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه‌ای و مستطیلی

صفحه 93-103

محسن کرامت زاده؛ محمود شفاعی بجستان؛ کاظم اسماعیلی؛ محمد بهرامی یاراحمدی


9. بررسی پروفیل‌های طولی سرعت در اطراف سری آبشکن‌های نوع باندل‌لایک

صفحه 105-116

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان


11. مقایسه مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تخمین وزن خشک و جذب فسفرگیاه ذرت

صفحه 129-140

محمدرضا مقصودی؛ عادل ریحانی‌تبار؛ نصرت اله نصرت اله نجفی


15. تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی

صفحه 181-192

حسین بیرامی؛ محمد رضا نیشابوری؛ امیر حسین ناظمی؛ فریبرز عباسی


16. تغییرات سرب و کادمیوم خاک و گیاه کلزا در حاشیه جاده ساوه- همدان

صفحه 193-205

مهری سلیمی؛ محمدعلی بهمنیار؛ مهدی قاجار سپانلو؛ آذر محمدی


18. بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت میاندوآب با استفاده از روش مان– کندال

صفحه 221-235

علی کلاهدوزان؛ یعقوب دین پژوه؛ داریوش عباسپور؛ محمد قربانیان


19. مطالعه آزمایشگاهی اثر کمربند سبز بر کاهش نیروی موج در سواحل شیبدار

صفحه 237-248

الهام قنبری عدیوی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مسعود صدری نسب