بررسی آزمایشگاهی تأثیر درصد نفوذپذیری بر روی بیشینه عمق آبشستگی در اطراف آب‌شکن‌های نوع باندال لایک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

باندال­ لایک­ها نوعی از سازه­های محلی هستند که در بنگلادش نزدیک به شبه‌قاره هند به‌منظور بهبود کشتی­رانی در رودخانه­های آبرفتی احداث می­گردند. این سازه یک نوع جدید از آب‌شکن هست که به‌صورت ترکیبی از یک آب‌شکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر ساخته می­شود. آبشستگی موضعی دماغه آب‌شکن، یکی از مسائل در طراحی این سازه­ها هست که به‌علت تنگ‌شدگی مقطع جریان و وجود گردابه­های قوی اتفاق می­افتد. لذا تعیین عمق آبشستگی در طراحی این سازه بسیار مهم هست. با توجه به تحقیقات اندک در زمینه آب‌شکن‌های نوع باندال لایک در این مطالعه به بررسی تأثیر درصد نفوذپذیری بر روی بیشینه عمق آبشستگی در این­گونه آب‌شکن‌ها پرداخته‌شده است. آزمایش‌ها در شرایط آب زلال و با در نظر گرفتن 4 درصد نفوذپذیری و 4 دبی مختلف انجام گرفت. در همه آزمایش­ها  طول آب‌شکن (L) و  نسبت فاصله به‌طول آب‌شکن () ثابت و به‌ترتیب برابر 20 درصد عرض کانال و 3 در نظر گرفته‌شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشینه عمق آبشستگی در اطراف آب‌شکن‌های بسته به‌مراتب بیشتر از باندال لایک­ها هست. کمترین مقدار کاهش عمق نسبی آبشستگی در باندال لایک­ها نسبت به آب‌شکن بسته 16/34% هست که این مقدار کاهش در نفوذپذیری 30% و عدد فرود 24/0 و بیشترین مقدار 82/94%  هست که در نفوذپذیری 64%  و عدد فرود 18/0 محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effect of Permeability Percentage of Bandal Like Spur Dike on Maximum Depth of Scour Hole

نویسندگان [English]

  • Azahra Shojaeian
  • S.M Kashefipour
  • S.H Mosavi Jahromi
Ph.D. student. Hydraulic Structures Dept, Faculty of Water Sci. Engin., Shahid Chamran University,Iran
چکیده [English]

Bandal like structures are used in the Indian Sub-Continent like Bangladesh as a local structure to maintain the navigability of the channel in alluvial rivers. This structure is a new type of spur dike with  is made as a combination of permeable and impermeable spur dike. Local scouring in the nose of this structure is a designing problem of it that happens because of section constriction and strong vortexes. So determination of scour depth in designing of this structure is very important. There are few researches on Bandal Like spur dike, so in this research effect of spur dike permeability on maximum depth of scour hole around it was investigated. The experiments were conducted clear water conditions with the main variables of permeability percentage (4 cases) and four different discharges. For all experiments the spur length (L) and spurs relative spacing (S/L) were kept constant as 20% of the flume width and 3, respectively. The results showed that the maximum scour hole depth for the impermeable spur was much higher than that for Bandal Like. The minimum and maximum reductions on relative scour depth for Bandal Like spurs in comparison with the impermeable spur were calculated as 34.16% for permeability of 30%, at Froud-Number of 0.24 and 94.82% for permeability of 64%, at Froud-Number of 0.18, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandal Like spur dike
  • Local scouring
  • Permeable spur dike
  • River bank protection
  • Scouring of clear water