بررسی مشخصات جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه 90 درجه کانال‌های روباز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از بخش­های مهم سیستم­های انتقال آب شهری و کشاورزی تقاطع کانال­ها می­باشد. در این تحقیق تأثیر پارامترهای مختلفی نظیر نسبت دبی ورودی، ارتفاع کف کانال­های فرعی و ارتفاع سرریزهای انتهای کانال­­های خروجی بر روی مشخصات جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه کانال­های روباز 90 درجه با دو ورودی و دو خروجی به‌صورت آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج آزمایش­ها نشان داد که با افزایش نسبت دبی ورودی، بالا آمدن ارتفاع کف کانال­های فرعی و افزایش ارتفاع سرریزهای انتهایی بر میزان دبی خروجی از کانال اصلی افزوده می­شود. با افزایش نسبت دبی ورودی و کاهش ارتفاع سرریزهای انتهایی، نوسان پروفیل سطح آب در محل تقاطع بیشتر شد، درحالی‌که تغییر ارتفاع کف کانال­های فرعی تأثیری در نوسانات سطح آب در محل تقاطع نداشت. همچنین برخورد دو جریان ورودی سبب تغییر شکل پروفیل سرعت در کانال­های ورودی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Characteristics of Subcritical Flow in 90 Degrees Four-Branch Open Channel Junctions

نویسندگان [English]

  • SH Hosseini 1
  • D Farsadizadeh 2
  • A Hosseinzadeh Dalir 2
  • F Salmasi 3
چکیده [English]

One of the important parts of the urban and agriculture water conveyance systems are channel junctions. In this research, the effects of different factors such as inlet discharge ratio, bed elevation of lateral channels and height of weirs at the end of outlet channels on characteristics of the subcritical flow in 90 degrees four-branch open channel junctions with two inlets and two outlets were investigated experimentally. The results showed that as the inlet discharge ratio, bed elevation of lateral channels and height of weirs at the end of outlet channels increased, the outlet discharge in the main channel also increased. Increasing the inlet discharge ratio and decreasing the height of weirs at the end of outlet channels caused more fluctuation in the water surface profile at the junction, but variation of the bed elevation of lateral channels had no effect on fluctuations of the water surface profile. Furthermore, conjunction of the two inlet flows caused changing the velocity profiles in the inlet channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Four-branch junction
  • Inlet discharge ratio
  • Outlet discharge
  • Velocity profile
  • Water surface profile