اولویت بندی سه فرمول چانگ- سایمونز- ریچاردسون ، بگنولد و توفالتی در سه رودخانه با استفاده از روش AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای انتخاب مناسب ترین فرمول برآورد رسوب در هر رودخانه، ارزیابی فرمول­های مربوطه ضروری می­باشد. در این مقاله ارزیابی فرمول­های برآورد بار رسوب بر مبنای داده های سه رودخانه بازفت، سولگان و ارمند با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام پذیرفت. سه فرمول برآورد رسوب معلق توفالتی، چانگ- سایمونز-ریچاردسون و بگنولد در این پژوهش به کار رفت. برای حل این فرمول­ها از روش­های حل عددی استفاده شد. دقت هر کدام از فرمول­ها با دو آماره NS و R2ارزیابی شد. علاوه بر محاسبه هزینه حل هر کدام از فرمول­ها، تعداد مناسب داده­های ورودی به هر کدام از فرمول­ها مورد بررسی قرار گرفت. از این طریق ماتریس مقایسات زوجی برای هر کدام از فرمول­ها از نظر هرمعیار ایجاد شد و در نهایت با محاسبه وزن نهایی برای هر کدام از فرمول­ها مناسب­ترین آنها برای هر کدام از سه رودخانه مشخص شد. فرمول چانگ-سایمونز-ریچاردسون با وزن نهایی 34/0، 53/0 و 43/0 به ترتیب در سه رودخانه ارمند، سولگان و بازفت به عنوان فرمول مناسب جهت برآورد بار رسوب معلق رودخانه پیشنهاد گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of Three Formulae Chang- Simons- Richardson, Bagnold, Toffaleti in Three Rivers Using AHP

نویسندگان [English]

  • Nazila Sedaei
  • Karim Solaimani
چکیده [English]

For selecting the most proper formula to estimate sediment discharge, there is a great need to evaluate them for any river. In this paper, suspended sediment estimation formulae in Bazoft, Soolegan and Armand River using Analytical Hierarchy Processing (AHP) were investigated and at last the priority of each formula in three rivers was compared. Three formulae of sediment estimation; Chang-Simons-Richardson, Bagnold, and Toffaleti were applied in this research. For solving these formulae numerical methods were applied. Accuracy of each formula was evaluated using two statistics (R2, NS). In addition to the cost calculation of solving each of the formula, the suitable numbers of it’s input parameters were studied. At first, pair-wise matrix for each of the criteria was created and then by calculating the final weight for each formula the preference rank of it was determined for each river. Chang-Simons-Richardson formula with final weights of 0.34, 0.53 and 0.43 for Armand, Soolegan and Bazoft rivers was proposed as suitable formula for sediment discharge estimation of the three rivers, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical hierarchy processing
  • Bagnold
  • Chang- Simons- Richardson
  • Toffaleti