ارزیابی توزیع مجدد جبهه پیشروی آب در سیستم¬های آبیاری قطره¬ای سطحی و زیر سطحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از راهکارهای بهبود مدیریت در سیستم­های آبیاری قطره­ای در نظر گرفتن توزیع مجدد آب در جهات مختلف (افقی، عمودی، شعاعی و خیز به سمت بالا) می­باشد که به نوبه خود قابل بررسی است. در این تحقیق جبهه توزیع مجدد پیشروی آب برای سه نوع خاک با بافت مختلف (بافت سبک، متوسط و سنگین) بعد از 6 ساعت از زمان آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفت و تا 68 ساعت پس از آبیاری مقادیر جبهه پیشروی توزیع مجدد اندازه­گیری شد. این آزمایشات در یک محفظه پلکسی گلاس به ابعاد مشخص و با دیواره شفاف به انجام رسید. در این تحقیق قطره‌چکان‌ها در 4 عمق نصب مختلف (صفر، 15، 30 و 45 سانتیمتری) قرار گرفتند و مقدار دبی خروجی از قطره‌چکان‌ها (در دو تیمار 4/2 و 4 لیتر در ساعت) نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج این تحقیق نشان داد که در سیستم آبیاری قطره­ای سطحی و برای سه نوع خاک مورد بررسی مقادیر توزیع مجدد در جهت افقی و عمودی برای دبی­های کم بیشتر از دبی­های زیاد می‌باشد. اما در سیستم آبیاری قطره­ای زیر سطحی مقادیر توزیع مجدد آب در جهت افقی و عمودی برای دبی­های زیاد بیشتر از دبی­های کم می­باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در سیستم آبیاری قطره­ای زیر سطحی و برای یک دبی یکسان، توزیع مجدد آب در جهت افقی برای قطره­چکانهایی با عمق کم بیشتر از قطره­چکانهایی با عمق زیاد می­باشد. دلیل آن بدین صورت می­باشد که در قطره­چگانهای عمیق آب بیشتری صرف خیس شدن جبهه خشک بالای قطره­چکان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Moisture Front Redistribution in Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Karimi
  • Farhad Mirzaei
  • Teymour Sohrabi
چکیده [English]

One of the strategies for improving the management of drip irrigation systems is considering the soil water redistribution in different directions (horizontal, downward, radial and upward) which can be of considerable importance. In this research, the wetting front and water redistribution in light-, medium- and heavy-textured homogeneous soils were evaluated in drip irrigation systems. Irrigation time was set to 6 hours and measurements continued until 68 hours after irrigation. Experiments were carried out in a plexiglass container with transparent walls. Emitters were installed at 15, 30 and 45 cm depths and discharge rates of 2.4 and 4 L/hr were applied. Observations of water front in surface drip irrigation showed that the water redistributed more in horizontal and vertical directions for lesser emitter discharges than the highest ones, but the contrary was observed for subsurface drip irrigation. For the same emitter discharge, the largest depth showed less water redistributed in the horizontal direction but the contrary was observed for shallow depths. This could be explained considering the dry soil area above the emitters that is larger in the deepest location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation management
  • Moisture front
  • Moisture redistribution
  • Subsurface drip irrigation