کلیدواژه‌ها = ذرت
اثر تلقیح برخی کودهای میکروبی فسفاته بر شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.)

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 15-27

بهمن خوشرو؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد


اثرهای نیتروژن و آب آبیاری بر تولید ذرت علوفه‌ای در دو سامانه کشت کم‌خاک‌ورزی و مرسوم

دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 43-56

عبدالحسین ضیائیان؛ علی داد کرمی؛ غلامرضا معافپوریان؛ لادن جوکار


برهمکنش نیکل و آهن بر برخی صفات زراعی گیاه ذرت(Zea mays L.) در یک خاک آهکی

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 79-91

عادل ریحانی تبار؛ منیره عیدی؛ نصرت اله نجفی


بررسی وقوع فرارفت در طول فصل رشد گیاهان زراعی بهاره و پاییزه در منطقه کرکج تبریز

دوره 27، شماره 4، دی 1396، صفحه 65-77

ابوافضل مجنونی هریس؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن نیا


اثر باکتری محرک رشد گیاه بر جذب برخی عناصر کم‌‌مصرف به‌وسیله ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم تحت تنش کم‌آبی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 105-117

شهرزاد کرمی؛ مهدی زارعی؛ جعفر یثربی؛ سید علی اکبر موسوی


تعیین ضریب گیاهی ذرت و لوبیا در شرایط کشت مخلوط جهت افزایش دقت برنامه ریزی آبیاری

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 69-78

داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ زینب جلیلیان


قابلیت کاربرد شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 173-185

مهری سعیدی نیا؛ سعید برومندنسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ امیر سلطانی محمدی؛ بهرام اندرزیان


اثر کود سبز بر pH، کربن آلی محلول و فراهمی فسفر خاک با فاصله از ریشه ذرت و کلزا

دوره 25، شماره 4 بخش 1، اسفند 1394، صفحه 69-82

یاسر عظیم‌زاده؛ حسین شریعتمداری؛ مهران شیروانی


تأثیر سوزاندن بقایای گیاهی نیشکر و ذرت بر اشکال مختلف کربن در برخی خاک‌های استان خوزستان

دوره 25، شماره 4 بخش 1، اسفند 1394، صفحه 129-142

ندا حقیقت‌خواه؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ حسین معتمدی


مقایسه مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تخمین وزن خشک و جذب فسفرگیاه ذرت

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 129-140

محمدرضا مقصودی؛ عادل ریحانی‌تبار؛ نصرت اله نصرت اله نجفی


بررسی جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت میکوریزی در شرایط تنش شوری

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-89

سمانه احمدی قشلاقی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ علیرضا توسلی


اثر توأم شوری و تراکم خاک بر برخی شاخص‌های رشد ذرت

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 247-260

رضا حسن‌پور؛ محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع‌حقی


شبیه‌سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی

دوره 24، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 29-44

فرزانه قائمی‌زاده؛ حسین بانژاد؛ امید بهمنی


تأثیر مس بر تولید گلومالین توسط دو گونه قارچ گلومرال همزیست با ذرت

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-15

وحیده شعبانی زنوزق؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب خاک بر غلظت برخی عناصر کم¬مصرف در ذرت سینگل کراس 704

دوره 23، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 205-225

نصرت اله نجفی؛ المیرا سرهنگ زاده؛ شاهین اوستان


تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر شاخص¬های رشد و عملکرد ذرت دانه¬ای تحت شرایط کم آبیاری در منطقه کرج

دوره 22، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 51-67

غلامعباس اکبری؛ مهدی قورچیانی؛ حسینعلی علیخانی؛ ایرج اله دادی؛ مهدی زارعی


اثر باکتری باسیلوس میکوئدس و قارچ گلوموس موسه بومی مناطق آلوده بر جذب عناصر غذایی و کادمیوم توسط گیاه ذرت در خاک آلوده به کادمیوم

دوره 22، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 117-133

الهام ملک زاده؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ مهدی زارعی


ارزیابی اقتصادی آبیاری قطره¬ای نواری سطحی در کشت ذرت

دوره 22، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 173-182

حمیدرضا فولادمند؛ علی اکبر زرین بال؛ ابراهیم زارع


تاثیر باکتریهای محّرک رشد و قارچ میکوریز بر رشد و جذب روی توسط ذرت در یک خاک آلوده به روی

دوره 21، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 135-148

میر‌حسن رسولی صدقیانی؛ تورج قره‌ملکی؛ حسین بشارتی؛ علیرضا توسلی


تأثیر تنش کم آبی و نیتروژن بر عملکرد دانه و متابولیتهای سازگاری دو رقم ذرت هیبرید میان رس

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 29-45

سیروس منصوری فر؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ خسرو محمدی


اثرات کمپوست زباله شهری و ورمی‌کمپوست بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه ذرت

دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 35-43

شهرزاد یقطین؛ محمد معز اردلان؛ مهدی شرفا؛ حسینعلی علیخانی