ارزیابی اقتصادی آبیاری قطره¬ای نواری سطحی در کشت ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

استفاده از سیستم آبیاری قطره­ای نواری سطحی منجر به افزایش راندمان آبیاری شده و راهکاری مناسب برای مقابله با مشکلات کم آبی است. لیکن کاربرد این روش نیازمند انجام تجزیه و تحلیل­های اقتصادی است. در این تحقیق در یک مزرعه آزمایشی در منطقه مرودشت در استان فارس در تابستان سال 1388 اقدام به کشت ذرت گردید و از سیستم آبیاری قطره­ای نواری سطحی استفاده شد. آزمایش به صورت طرح کرت­های خرد شده در قالب بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل سه فاصله 60، 70 و 75 سانتی­متری نوارهای آبیاری و کرت فرعی شامل آبیاری کامل و یک در میان بود. در پایان فصل رشد عملکرد هر یک از تیمارها اندازه­گیری شد و از روش بودجه­بندی جزئی برای ارزیابی اقتصادی تیمارها استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار 60 سانتی­متر با آبیاری یک در میان اقتصادی­ترین حالت برای کشت ذرت با سیستم آبیاری قطره­ای نواری در منطقه مورد مطالعه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Evaluation of Surface DripTape Irrigation in Corn Cropping

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Fooladmand1 1
  • Aliakbar Zarrinbal 1
  • Ebrahim Zare 2
چکیده [English]

Surface drip irrigation system tends to improve irrigation efficiency, and this system is appropriate for solving the problems of water deficit. However, using this method needs economical analysis. In this study, in summer of the year 2009 at a selected field in Marvdasht region in Fars province, the surface drip irrigation system was used for cropping corn. The experiment was arranged in a split plot based on randomized complete block design with three replications. The main plot consisted of three drip tape spacing (60, 70 and 75 cm), and the subplot had two levels of irrigation (full and alternate). The crop yield of each treatment was measured at the end of the season, and the partial budgeting method was used for economical evaluation of the treatments. The results demonstrated that the treatment of 60 cm drip tape spacing with alternate irrigation was the most economical state for corn cropping with surface drip irrigation system in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Marvdasht
  • Partial budgeting
  • Surface drip tape irrigation