نویسنده = شاهین اوستان
تعداد مقالات: 21
1. سینتیک رهاسازی مس توسط DTPA از خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 181-195

عادل ریحانی تبار؛ الهام عبدالملکی؛ نصرت اله نجفی؛ شاهین اوستان


2. تنوع رده‌بندی و ژنتیکی خاک در واحدهای مختلف ژئومرفیک در منطقه مرند، آذربایجان شرقی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 65-79

آیدا عباسی کلو؛ علی اصغر جعفرزاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ شاهین اوستان؛ احمد جهانگیری


3. اثر شرایط مختلف رطوبت خاک و کودهای سولفات روی و مونوکلسیم فسفات بر فسفر قابل‎استخراج یک خاک آهکی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 227-241

رحیم مطلبی فرد؛ نصرت‌اله نجفی؛ شاهین اوستان


4. تأثیر مس بر تولید گلومالین توسط دو گونه قارچ گلومرال همزیست با ذرت

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-15

وحیده شعبانی زنوزق؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


5. رها‌سازی Zn، Pb و Cd از چند خاک آلوده با استفاده از EDTA به روش پیمانه‌ای

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 115-128

صابر حیدری؛ شاهین اوستان؛ محمدرضا نیشابوری؛ عادل ریحانی‌تبار؛ احمد بایبوردی


6. تاثیر سطوح مختلف ژئومرفولوژیک بر تکامل خاک‌ها با استفاده از تغییرات پدوژنیک و ‌شکل‌های مختلف آهن در منطقه مرند، آذربایجان شرقی

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-100

آیدا عباسی کلو؛ علی اصغر جعفرزاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ شاهین اوستان؛ احمد جهانگیری


7. تأثیر سطوح کلرید سدیم و نیتروژن بر رشد، غلظت ویتامین C و نیترات سبزی هالوفیت Suaeda aegyptiaca

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 239-250

محمد امین ذاکری اصل؛ صاحبعلی بلندنظر؛ شاهین اوستان؛ سید جلال طباطبایی


8. عوامل مؤثر بر اکسایش Cr(III) به Cr(VI) در تعدادی از خاک¬های شمال و شمال¬غرب ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 31-49

سیدرسول حسینی؛ شاهین اوستان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ نصرت‎اله نجفی


10. تأثیر سطوح مختلف سرب بر جمعیت باکتری¬ و قارچ¬ در طول انکوباسیون خاک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 173-182

علی مولائی؛ ناصر علی¬اصغرزاد؛ شاهین اوستان


11. تأثیر دو واحد فیزیوگرافی بر منشاء و توزیع شکل¬های قابل استخراج اکسید آهن در برخی خاک¬های جنوب شهرستان اهر

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 121-135

محمد جواد وحیدی؛ علی¬اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی


12. اثر سیدروفورهای میکروبی تولید شده بوسیله سویه¬های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر جذب عناصر کم مصرف در گندم

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-40

لقمان رحیمی؛ ناصر علی¬اصغرزاد؛ شاهین اوستان؛ داود فرجزاده


13. اثر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر گیاه‌پالایی سرب توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.)

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 155-170

ستاره امانی‌فر؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ نصرت‌اله نجفی؛ شاهین اوستان؛ صاحبعلی بلندنظر


14. پارامترهای شوری و سدیمی بودن در برخی خاک¬های متأثر از نمک دشت تبریز

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

انور فرهمند؛ شاهین اوستان؛ علی¬اصغر جعفرزاده؛ ناصر علی¬اصغرزاد


15. تأثیر کاربری¬ اراضی بر ویژگی¬های فیزیکی، شیمیایی و کانی¬شناسی خاک¬های جنوب شهرستان اهر

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-48

محمدجواد وحیدی؛ علی¬اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی


16. غیرمتحرک کردن روی (Zn) در دو خاک آلوده به روی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 75-90

معصومه فریادی شاهگلی؛ شاهین اوستان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ نصرت‌اله نجفی


17. تأثیر ژئومورفولوژی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک‌های جنوب شهرستان اهر

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 65-80

محمدجواد وحیدی؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی


18. تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-29

شکراله اصغری؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


19. تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر جذب و غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در ریشه و بخش هوایی اسفناج

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 111-131

نصرت اله نجفی؛ منصور پارسازاده؛ سید جلال طباطبایی؛ شاهین اوستان


20. اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 73-86

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ ولی فیضی اصل


21. تأثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 177-199

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان