دوره و شماره: دوره 26، شماره 2- بخش1 - شماره پیاپی 2، تابستان 1395 
3. ارزیابی کارایی مدل های SWAT و IHACRES در شبیه‌سازی رواناب حوضه آبخیز خرم‌آباد

صفحه 29-42

محمد گلشن؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ کاکا شاهدی؛ افشین جهانشاهی


6. ارزیابی و بهینه سازی الگوی کاربری اراضی ( مطالعه موردی:حوضه آبخیز گل رودبار، استان سمنان)

صفحه 73-86

مهناز بازوبندی؛ محمد رحیمی؛ آرش ملکیان؛ سعید قره چلو؛ سید علی اصغر هاشمی


9. پیش‌بینی بلندمدت بارش با استفاده از مدل ‌ریز‌‌مقیاس نمایی آماری

صفحه 115-127

مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضایی


13. تأثیر ابعاد و نوع شبکه صفحات ضدگرداب افقی در کاهش استغراق بحرانی آبگیرهای قائم

صفحه 167-178

داوود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ نوید ناصحی اسکوئی


15. رابطه تکامل خاک و تنوع شکل اراضی در دشت تبریز

صفحه 191-204

لیلا جهانبازی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حامد فروغی‌فر