کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 17
1. اثر زادمایه‌های جامد انتروباکترکلوآسه بر جذب عناصر غذایی و مقدار روغن کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.38625.2334

شهلا نوبخت؛ محمد رضا ساریخانی؛ نصرت اله نجفی


2. تأثیر دور آبیاری بر عملکرد دانه، روغن و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 167-177

ابوالفتح مرادی؛ محمد رضا نیشابوری


3. تأثیر روش کاربرد اسید هیومیک بر زیست‌فراهمی آهن در گیاه کلزا

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 109-125

طالب نظری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی


4. اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا (Brassica napus cv. Hyola) در یک خاک شن لومی

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 237-254

سیروس صادقی؛ شاهین اوستان؛ نصرت اله نجفی؛ مصطفی ولیزاده؛ حسن منیری فر


6. اثر کود سبز بر pH، کربن آلی محلول و فراهمی فسفر خاک با فاصله از ریشه ذرت و کلزا

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 69-82

یاسر عظیم‌زاده؛ حسین شریعتمداری؛ مهران شیروانی


7. تغییرات سرب و کادمیوم خاک و گیاه کلزا در حاشیه جاده ساوه- همدان

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 193-205

مهری سلیمی؛ محمدعلی بهمنیار؛ مهدی قاجار سپانلو؛ آذر محمدی


8. تعیین تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و مراحل رشد کلزا با استفاده از داده‌های لایسیمتری

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 153-163

ابوالفضل مجنونی هریس؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ محمد رضا نیشابوری؛ محمد رضا شکیبا


9. اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه برخی ارقام کلزا و ویژگی‌های خاک

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 205-217

معرفت مصطفوی‌راد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


10. اثر باکتری¬های ریزوبیومی محرک رشد گیاه بر بهبود شرایط تغذیه¬ای کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 159-175

داود سقفی؛ حسینعلی علیخانی؛ بابک متشرع زاده


11. تأثیر فرارفت بر توازن انرژی در فرایند تبخیر- تعرق گیاه کلزا در منطقه تبریز

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 223-236

ابوالفضل مجنونی هریس؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدرضا شکیبا


12. تأثیر جدایه¬های مختلف باکتری آزوسپریلوم بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط کلزا

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 259-273

نگار قادری؛ محسن علمائی؛ محمدحسین ارزانش؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ مریم غزائیان؛ مریم سبطی


13. تعیین مکان‌های مناسب برای کشت کلزا در استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 37-48

علی محمد خورشیددوست؛ سید اسعد حسینی؛ کاوه محمدپور


14. تاثیر سودوموناس‌های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC- دآمیناز بر شاخص‌های رشد کلزا در شرایط شور

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 175-191

فرزاد جلیلی؛ کاظم خاوازی؛ هادی اسدی رحمانی


15. تأثیر باکتری Bacillus coagulans و منابع مختلف سنگ فسفات بر گیاه کلزا Brassica napus L.) )

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 127-136

میثم حیاتی؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ علیرضا فلاح؛ محمد رضوانی


16. تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی و اسید بوریک در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد دانه و برخی صفات کمی دو رقم کلزا (Brassica napus L.)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-96

مجید خیاوی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ محمد اسماعیلی؛ سیروس آذر‌آبادی؛ علی فرامرزی؛ نصرت‌اله نجفی؛ جاوید عمارت‌پرداز


17. تأثیر محلولپاشی سولفات روی و بور بر عملکرد و برخی صفات کیفی دانۀ (Brassica napus L.) دو رقم کلزا

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 31-45

مجید خیاوی؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ محمد اسماعیلی آفتابدری؛ سیروس آذرآبادی؛ علی فرامرزی؛ جاوید عمارت پرداز