کلیدواژه‌ها = آبشستگی
تخمین آبشستگی در مجاورت پایه‌های پل جفت و سه تایی با استفاده از دسته بندی c-میانیگن فازی شبکه انفیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22034/ws.2023.41452.2372

افشین کیانی؛ سعید شعبانلو؛ فریبرز یوسفوند


بررسی عددی و آزمایشگاهی آبشستگی در اطراف گروه پایه کج توأم با طوق و مواد نانو رس

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 27-40

10.22034/ws.2021.11637

هادی ارونقی؛ فاطمه جعفری؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مثلثی بر توپوگرافی بستر در رودخانه‌های مستقیم

دوره 30، شماره 2، تیر 1399، صفحه 91-102

نوشین نجفی بیرگانی؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی


بررسی آزمایشگاهی اثر مساحت سطح شکاف در بدنه‌ی پایه روی کاهش آبشستگی موضعی پایه پل

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 67-79

اعظم اردلانی؛ مرتضی بختیاری؛ مجتبی صانعی؛ سید محمود کاشفی پور


بررسی اثر آبشکن و سرریزهای مستغرق واقع در قوس بر الگوی جریان و رسوب با استفاده از مدل عددی MIKE 3 FLOW MODEL FM

دوره 28، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 159-171

حمید بیگدلی تبار سهرینی؛ محمد همتی؛ حجت احمدی؛ وحید ندر خانلو


مطالعه رفتار دینامیکی جت قائم برخوردی در حوضچه استغراق

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 1-11

بابک لشکرآرا؛ ایراندخت دهقانی؛ محمد ذاکرمشفق


تأثیرتراکم و رقوم کارگذاری قطعات شش‌پایه برعمق آبشستگی اطراف تکیه‌گاه مستطیلی

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 119-135

مسیح ذوالقدر؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه برخورد جریان در آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 123-133

پریا هدایت بهرامی؛ سید ساسان کاتورانی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف گروه پایه کج مستقر بر گروه شمع

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 135-147

سیده سمیرا حسینی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ رامین فضل اولی


کنترل آبشستگی با استفاده از صفحه مستغرق در زیر لوله‌های مستغرق با فاصله‌های مختلف از بستر تحت جریان یک‌سویه

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 179-190

پریا هدایت بهرامی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زده


بررسی آزمایشگاهی اثر شکل آبشکن در کنترل آبشستگی سری آبشکن در خم رودخانه

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 69-81

بهنام منصوری؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه استقرار گروه پایه‌ها بر روی فونداسیون بر مقدار آبشستگی اطراف پایه پل

دوره 25، شماره 4 بخش 2، اسفند 1394، صفحه 27-39

مهدی اسمعیلی ورکی؛ سیده سمیرا سعادتی پاچه‌کناری


اثر آبشکن بر کاهش فرسایش کناره‌ای در قوس رودخانه

دوره 25، شماره 4 بخش 1، اسفند 1394، صفحه 181-193

معصومه زارع؛ تورج هنر


اثر مقیاس مدل در آزمایش‌های آبشستگی پایه‌های پل

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 227-240

نرگس رئیسی؛ مهدی قمشی


توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه‌ای و مستطیلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 93-103

محسن کرامت زاده؛ محمود شفاعی بجستان؛ کاظم اسماعیلی؛ محمد بهرامی یاراحمدی


مدل‌سازی آبشستگی اطراف آبشکن در قوس‌ها با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 24، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 11-20

مهدی دریایی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علیرضا فقیه الاسلام؛ جواد ظهیری


اثر شکاف در کاهش آبشستگی آبشکن با دیواره عمودی

دوره 23، شماره 3، آبان 1392، صفحه 193-206

میلاد عبداله پور؛ نسرین حسن پور؛ پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر


شبیه¬سازی روند توسعه زمانی ابعاد حفره آبشستگی اطراف آبشکن بالدار با استفاده از برنامه¬ریزی بیان ژنی

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 177-188

پروین اقبالی؛ رسول دانشفراز؛ سیدمهدی ثاقبیان


تاثیر توأم صفحات مستغرق و طوق در کاهش آبشستگی پایه¬های مستطیلی با دماغه¬ی گرد

دوره 22، شماره 3، آبان 1391، صفحه 87-101

سید حسین حسینی؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ داود فرسادی¬زاده؛ هادی ارونقی؛ محمد علی قربانی


اثر طول تکیه‌گاه بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌های با مقطع مرکب

دوره 22، شماره 3، آبان 1391، صفحه 103-114

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی