مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه استقرار گروه پایه‌ها بر روی فونداسیون بر مقدار آبشستگی اطراف پایه پل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی ساری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Experimentally the Effect of Installation of Piers Group on Foundation on Scour Depth Around Bridge Piers

نویسندگان [English]

  • Mehdi Esmaeili Varak 1
  • Seyedeh Samira Saadati Pacheh Kenari 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge Pier Group
  • Foundation level
  • Installation angle
  • Scour