اثر طول تکیه‌گاه بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌های با مقطع مرکب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شکست پل­ها ناشی از آبشستگی در تکیه گاه پل­ها اهمیت مطالعه در مورد پیش­بینی آبشستگی و راه­های کاهش آن را روشن می­سازد. طول تکیه گاه یکی از مهمترین پارامتر­های موثر بر آبشستگی می­باشد. اکثر تکیه گاه پل­ها در دشت سیلابی قرار گرفته­اند و قرار گرفتن آن­ها در مجرای اصلی کمتر رایج است. یکی از موارد متداول در دشت سیلابی وجود پوشش گیاهی می­باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر طول تکیه گاه بر آبشستگی تکیه گاه با دیواره عمودی در مقطع مرکب می­باشد. آزمایش­ها در طول­های مختلف تکیه گاه، تراکم­های گوناگون پوشش گیاهی در دشت سیلابی و شرایط آبشستگی آب زلال انجام گرفت. نتایج نشان می­دهد در یک عمق ثابت، با افزایش طول تکیه گاه، تأثیر پوشش گیاهی در کاهش عمق آبشستگی بیشتر می­شود. همچنین، در کمترین عمق آب در دشت سیلابی، با افزایش طول تکیه گاه، عمق آبشستگی با یک نرخ سریع افزایشی، بیشتر می­شود. با افزایش عمق آب، این نرخ سریع افزایشی به تدریج تبدیل به یک نرخ کاهشی شده و با افزایش طول تکیه گاه، عمق آبشستگی با یک نرخ کاهشی، افزایش می­یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Abutment Length on Abutment Scour in Compound Channels

نویسندگان [English]

  • Yusef Ramezani 1
  • Mahdi Ghomeshi 2
  • Seyed Habib Musavi Jahromi 2
چکیده [English]

Bridge failures due to scour at bridge abutments clarify importance of scour prediction and scour reduction. Abutment length is one of the most important parameters influencing the scour process. Most of bridge abutments are located in floodplains and locating them in main channels are less common. One of common cases in floodplains is the existence of vegetation cover. Scope of this study is to investigate the effect of vertical wall abutment length on scour in compound channels. Experiments were carried out in different abutment lengths, vegetation concentrations under clear water condition. Results show that for constant flow depth, with increasing the abutment length, the effect of vegetation on reduction of scour depth increased. Also, with increasing the abutment length at the minimum flow depth, the scour depth got larger at a rapidly increasing rate. With increasing flow depth, this rapidly increasing rate changed to a slowly increasing rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abutment length
  • Bridge abutment
  • Clear water
  • Compound channel
  • Scour
  • Vegetation