دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-249 
4. اثرهای نیتروژن و آب آبیاری بر تولید ذرت علوفه‌ای در دو سامانه کشت کم‌خاک‌ورزی و مرسوم

صفحه 43-56

عبدالحسین ضیائیان؛ علی داد کرمی؛ غلامرضا معافپوریان؛ لادن جوکار


8. مطالعه آزمایشگاهی اثر زبری جداره بر مقاومت جریان در کانال‌های مستطیلی روباز

صفحه 95-107

سجاد جاوید؛ میر علی محمدی؛ محسن نجارچی؛ محمد مهدی نجفی زاده


9. تأثیر روش کاربرد اسید هیومیک بر زیست‌فراهمی آهن در گیاه کلزا

صفحه 109-125

طالب نظری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی


13. بررسی تغییرات کیفیت خاک در پوشش‌های مختلف جنگلی

صفحه 169-181

فاطمه روستایی؛ یحی کوچ؛ سید محسن حسینی


17. شناسایی و مطالعه کانی‌های رس در یک توالی لس-پالئوسول (مطالعه موردی: منطقه نکا)

صفحه 225-249

بهزاد امیری؛ محمد امیر دلاور؛ پریسا علمداری؛ آرمان نادری