دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-320 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط زمانی رخداد خشکسالی هواشناختی و خشکسالی آب‌های سطحی ( مطالعه موردی: حوضه بیلوردی-دوزدوزان)

صفحه 1-15

اسماعیل اسدی؛ عطیه وکیلی‌فرد؛ کیومرث ابراهیمی؛ احمد فاخری‌فرد؛ صابره دربندی دربندی


مقایسه کارآیی روش‎های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان

صفحه 45-59

جواد سیدمحمدی؛ علی‎اصغر جعفرزاده؛ فریدون سرمدیان؛ فرزین شهبازی؛ محمدعلی قربانی


پیش‌بینی قابلیت انتقال آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش جنگل تصادفی

صفحه 61-75

حسین نوروزی؛ عطاء الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مریم قره خانی


مقاله پژوهشی

شناخت فرایندهای مؤثر بر شیمی آب زیرزمینی آبخوان دشت‌ کردکندی- دوزدوزان

صفحه 77-89

اصغر اصغری مقدم؛ شهلا سلطانی؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان


بررسی ارتفاع امواج ضربه‌ای در تبدیل‌های همگرای کانال‌ روباز

صفحه 91-103

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش


مطالعه تاثیر شدت‌های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک

صفحه 105-117

زهرا دیبایی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمد رضا نیشابوری؛ احمد جهانگیری


جذب و اندوزش سرب و کادمیوم توسط سه گیاه مرتعی

صفحه 131-142

محمد رحمانیان؛ حبیب خداوردی لو؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ یونس رضایی دانش


بررسی ارتباط بین پدیده انسو و وقوع خشکسالی در ایران

صفحه 143-156

مریم بیات ورکشی؛ علیرضا ایلدرومی؛ حمید نوری


نقش اسیدهیومیک در پالایش سبز سرب توسط گونه مرتعی طوق (Xeanthium vetelus)

صفحه 249-266

میرحسن رسولی صدقیانی؛ حسن کریمی؛ حبیب خداوردی لو؛ ندا مرادی؛ محسن برین


اثرات متقابل سرریز و دریچه بر مشخصه‌های دبی در سازه جریان ترکیبی سرریز- دریچه

صفحه 283-291

رسول ایلخانی پور زینالی؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ منوچهر فتحی مقدم