دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-294 
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل صفحات مستغرق بر آبشستگی پایه پل

صفحه 29-41

لیلا پرچمی؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان


مقایسه‌ آزمایشگاهی اثر صفحات متخلخل و موانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ

صفحه 43-54

مجتبی کردنائیج؛ سید امین اصغری‌پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان


ارزیابی اثر تغییراقلیم بر رطوبت خاک مزارع به‌کمک مدل‌های SWAP و AOGCM

صفحه 95-106

رضا لاله زاری؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سیدابوالقاسم حقایقی مقدم


ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‎بینی اکسیژن محلول و فسفر کل در حوضه آبریز سد ایلام

صفحه 159-172

فرشته نورمحمدی ده بالایی؛ میترا جوان؛ مهوش نورمحمدی ده‎بالایی؛ افشین اقبال‎زاده


تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن با حضورآب زیرزمینی بر عملکرد ذرت بهاره

صفحه 229-251

جواد رمضانی مقدم1؛ عبدالرحیم هوشمند2؛ عبد علی ناصری؛ موسی مسکرباش؛ جوانشیر عزیزی مبصر


مقایسه تکامل خاک‌های مختلف براساس میزان توسعه افق آرجیلیک

صفحه 253-265

ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حسین رضائی