دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، آذر 1390 
تأثیر واحدهای لندفرم بر توزیع فراوانی و تغییرات مکانی ویژگی‌های بیولوژیکی خاک در دشت تبریز

صفحه 35-52

حامد فروغی‌فر؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ حسین ترابی‌گلسفیدی؛ ناصر علی‌اصغرزاد


تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب در هفت رقم سویا در منطقه رشت

صفحه 81-91

جاسم امینی‌فر؛ محمدحسن بیگلویی؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده


استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه سازی حرکت و جذب آب درخاک و ارائه نرم افزار SWMRUM

صفحه 121-137

سینا بشارت؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ صداقت شهمراد