بررسی عرصه‌های مناسب پخش سیلاب با استفاده از شاخص هم‌پوشانی نقشه‌ها و منطق‌های بولین و فازی در محیط GIS(مطالعه موردی : حوضه آبخیز پشتکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان مازندران

چکیده

        کنترل سیلاببه منظور استفاده از آب­های سطحی و جریان­های آبراهه­ای در حوضه­های آبریز، یکی از مراحل اساسی در مدیریت منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک می­باشد. تعیین نقاط مناسب جهت پخش سیلاب ضامن موفقیت پروژه­های مربوطه در این زمینه است. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی روش­های هم­پوشانی لایه­ها، منطق­های بولین و فازی در تعیین عرصه­های پخش سیلاب با استفاده از تکنیک­های GIS می­باشد. بدین منظور 5 لایه اطلاعاتی که شامل شیب، کـاربری اراضی، نفوذپذیری سطـحی، واحدهای کوارترنر و ضخامت آبرفـت بودند، در قالب مدل­های ذکر شده تلفیق یافتند. نتایج به دست آمده از مدل­های فوق به صورت نقشه­های خروجی بودند با عرصه­های کنترل اجرایی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هم­پوشانی عرصه­های پیشنهادی به عرصه­های کنترل در مدل Multi class maps نسبت به سایر مدل­های ارزیابی شده، بیشتر بوده و در نتیجه به عنوان بهترین مدل در مکان­یابی عرصه­های مناسب پخش سیلاب در حوضه آبخیز پشتکوه ایران انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Flood Spreading Sites Using Index of Overlay Maps, Boolean and Fuzzy Logic Operators in GIS Media (Case Study: Poshtkoh Basin)

نویسندگان [English]

  • S Marofi 1
  • M Mahmoodi 1
  • S Soleymani 1
  • B Jafari 2
چکیده [English]

In order to use overland and stream flows of watersheds, flood control is a basic water resources management step especially in arid and semi-arid areas. Selecting suitable areas for flood spreading is one of the most important parameter in the success of the concerned projects. The aim of this study was to evaluate the accuracy of index of overlay maps, Boolean and fuzzy methods to identify the flood spreading areas, using GIS techniques. For this purpose, five geographical information layers including slope, land use, surface infiltration, quaternary units and aquifer depth were interpolated based on the three presented approaches. The results (as the output maps) were evaluated and compared with the field control sites. The results showed that the method of Multi class maps, because of its maximum overlaying surface with the control sites, comparing to the other models was the best method for the selection of flood spreading sites in the Poshtkoh Basin, Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boolean and fuzzy logic
  • Flood spreading sites
  • Index overlay maps
  • Poshtkoh basin