دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر کشت نهال‎های پسته بر شکل‎های شیمیایی پتاسیم در برخی خاک‎های آهکی رفسنجان

صفحه 1-14

سمانه زاده‎پاریزی؛ احمد تاج‎آبادی‎پور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


4. برآورد غلظت رسوب رودخانه گرگانرود با روش‌های هوش‌مصنوعی

صفحه 45-59

مهسا جوادی علی‌نژاد؛ سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ ابوالحسن فتح آبادی


5. مدل‌سازی عمق آبشستگی اطراف انواع تک پایه و گروه پایه‌های مایل

صفحه 61-74

مهدی ماجدی‌اصل؛ سعیده ولی‌زاده؛ فروغ اشکان؛ الناز حسن پور


6. بررسی کیفیت و کمیت آب‌زیرزمینی و ارتباط آن با سازندهای زمین‌شناسی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان)

صفحه 75-91

آزاده دهقان؛ ابوالفضل عزیزیان؛ نجمه یرمی؛ مهدی تازه؛ محمد علی امیر بیگی


10. اندازه‌گیری و شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشه در مدیریت آبیاری هوشمند

صفحه 133-146

احد باحجب خوشنودی؛ سینا بشارت؛ کامران زینال‌زاده