موضوعات = مهندسی منابع آب
تعداد مقالات: 36
ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‎بینی اکسیژن محلول و فسفر کل در حوضه آبریز سد ایلام

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 159-172

فرشته نورمحمدی ده بالایی؛ میترا جوان؛ مهوش نورمحمدی ده‎بالایی؛ افشین اقبال‎زاده


مدل‌سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس مدل پنمن مونتیث‌ تغییریافته

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 269-280

فروغ صفدری؛ صابره دربندی؛ احمد فاخری فرد


راهکارهای حوضه‌ای و دریاچه‌ای بهبود کیفیت آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد شیرین‌دره)

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 211-227

حسن ساقی؛ ابراهیم خواجه‌پور؛ لیلا کریمی


ارزیابی عملکرد مدل‌های ARMA و CARMA در مدل‌سازی بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک ارومیه

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 13-28

کیوان خلیلی؛ محمد محمد ناظری تهرودی


کارایی روش منحنیهای تداوم جریان در صحتسنجی مدل هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زولاچای)

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 101-113

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ کامبخش فرهمند؛ نفیسه فهیم؛ عماد فهیم


پیش‌بینی بلندمدت بارش با استفاده از مدل ‌ریز‌‌مقیاس نمایی آماری

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 115-127

مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضایی


تحلیل روند بارندگی نیمه شمالی کشور در نیم قرن اخیر

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 207-224

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


تخمین ضریب پخش طولی آلاینده ها در مجاری روباز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 225-238

الهام ایزدی نیا؛ عالیه سعادت پور؛ منوچهر حیدرپور


پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه نوران چای با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی مصنوعی- تجزیه مؤلفه‌های اصلی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 53-63

یوسف حسن‌زاده؛ امین عبدی کردانی؛ مریم شفیعی نجد؛ سعید خوش طینت


برنامه‌ریزی تخصیص منابع آب تحت سناریو‌های مدیریتی در حوضه گرگان‌رود

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 117-132

زهرا دهقان؛ معصومه دلبری؛ ام‌البنی محمدرضاپور


تحلیل منطقه‌ای داده‌های دبی بیشینه سالانه رودخانه‌های استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش گشتاورهای خطی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 253-265

مریم صوفی رحیمی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی؛ محمد علی قربانی


مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 281-296

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری؛ محمد حسین رحیمیان


تحلیل و تفسیر تغییرات مکانی و زمانی برخی متغیرهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز)

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 297-320

سولماز بی دست؛ احمد فاخری فرد؛ اکبر فرقانی؛ محمود شهابی


بهره‌برداری بهینه از سد چند منظوره علویان با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان

دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 1-13

مهرداد بنی‌بشر؛ محمد‌تقی اعلمی؛ حبیبه عباسی


مدیریت بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی

دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 61-71

سمیه جنت رستمی؛ مجید خلقی؛ امید بزرگ حداد


اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعۀ موردی: منطقۀ روددشت اصفهان)

دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 135-150

بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بختیار کریمی


ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی ( DO و BOD ) آب رودخانۀ دره مرادبیک همدان

دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 199-210

احسان علیائی؛ حسین بانژاد؛ محمدتقی صمدی؛ علیرضا رحمانی؛ محمدحسین ساقی