موضوعات = پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها
مقایسه کارآیی روش‎های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 45-59

جواد سیدمحمدی؛ علی‎اصغر جعفرزاده؛ فریدون سرمدیان؛ فرزین شهبازی؛ محمدعلی قربانی


مطالعه تاثیر شدت‌های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 105-117

زهرا دیبایی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمد رضا نیشابوری؛ احمد جهانگیری


اثر آتش‌سوزی بر برخی از ویژگی‌های خاک در جنگل‌های بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه مریوان)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-16

زاهد شریفی؛ چیاکو نظری؛ کیومرث محمدی‌سمانی؛ نقی شعبانیان


کارآئی مدل‌های پهنه‌بندی اکولوژیکی–زراعی و واگنینگن در برآورد پتانسیل تولید اراضی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 83-94

الهام قنبری؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ مسلم ثروتی


مقایسه تکامل خاک‌های مختلف براساس میزان توسعه افق آرجیلیک

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 253-265

ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حسین رضائی


تکامل ژنتیکی خاک‌های جنگلی ارسباران در امتداد یک نیمرخ ارتفاعی زیر حوضه کلیبرچای سفلی

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 151-166

حسین رضائی؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ احمد علیجانپور؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران


نقش جزء رس در نگهداشت کربن آلی محلول در خاک

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 273-285

ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ بهروز رحیم ‌زاده


ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای گندم، جو، ذرت و آفتابگردان در بخشی از دشت خوی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 15-29

محمد زینالی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان


اثر تحکیم روی ضریب انتشار مولکولی یون کلر در یک خاک رسی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 119-132

کاظم بدو؛ مجید فرشباف


تعیین ضرایب برخی مدل‌های نفوذ آب در دو خاک آهکی منطقه باجگاه در استان فارس

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 171-183

عبدالمجید ثامنی؛ مرتضی پاکجو؛ سید علی اکبر موسوی؛ علی اکبر کامکار حقیقی


بررسی برخی خصوصیات خاک ناشی از تغییر موقعیت و جهت شیب لندفرم کوه با مواد مادری متفاوت در ماسوله

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 53-66

هیمن گل محمد؛ حسن رمضان پور؛ سالار رضاپور


ارزیابی و بهینه سازی الگوی کاربری اراضی ( مطالعه موردی:حوضه آبخیز گل رودبار، استان سمنان)

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 73-86

مهناز بازوبندی؛ محمد رحیمی؛ آرش ملکیان؛ سعید قره چلو؛ سید علی اصغر هاشمی


تأثیر کاربری‏ های کشاورزی، باغ و جنگل بر شاخص کیفیت خاک در استان آذربایجان‏غربی

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 141-153

میر حسن رسولی صدقیانی؛ فاطمه شیخلو


ارزیابی روش های مختلف درونیابی در برآورد مکانی برخی ویژگی های خاک دشت سیستان

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 151-162

سهیلا رضا زاده؛ احمد غلامعلی زاده؛ سعید گزمه؛ حامد فروغی فر؛ ابوالفضل بامری


بررسی قابلیت تصاویر جهت مدل سازی شوری خاکIRS-P

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 177-187

محمد خوان یغما؛ ناصر احمدی؛ نادر جلیل نژاد


نقش تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکیو شیمیایی خاک ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز کیاسر گلوگاه)

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 159-171

محمدرضا ریاخی؛ قربان وهاب زاده؛ رمضان راعی


اثر تغییر کاربری بر خصوصیات کیفی و کانی شناسی رس خاک در منطقه والارود استان زنجان

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 305-316

پریسا علمداری؛ بهاره رضایی؛ احمدi گلچین


سنجش قابلیت اراضی شهرستان مرند برای کشت زعفران بر اساس روشهای تصمیم گیری چند معیاره

دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 151-170

سعید یزدچی؛ علی اکبر رسولی؛ حسن محمودزاده؛ محمد زرین بال