موضوعات = هیدرولوژی
تعداد مقالات: 67
پیش‌بینی قابلیت انتقال آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش جنگل تصادفی

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 61-75

حسین نوروزی؛ عطاء الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مریم قره خانی


شناخت فرایندهای مؤثر بر شیمی آب زیرزمینی آبخوان دشت‌ کردکندی- دوزدوزان

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 77-89

اصغر اصغری مقدم؛ شهلا سلطانی؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان


بررسی روند تبخیر- تعرق گیاه مرجع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 267-279

امید بابامیری؛ یعقوب دین‌پژوه


امکان‌سنجی کاربرد روش‌های داده‌کاوی در تخمین طبقه کیفی آب رودخانه آجی‌چای

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 39-51

محمدتقی ستاری؛ علی رضازاده جودی


ارزیابی تطبیقی شاخص‌های SPI، RDI و SDI در تحلیل مشخصه‌‍‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: دشت بم)

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 69-81

مینا اقتدارنژاد؛ ام‌البنین بذرافشان؛ عدنان صادقی لاری


پیش‌بینی پتانسیل تبخیر با حذف نویز داده‌ها در ایستگاه سینوپتیک تبریز

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 105-118

علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل؛ حامد عباسی؛ سعید فرزین؛ حمید میرهاشمی


ارزیابی مدل‌‌های SWAT و SVM در شبیه‌سازی رواناب رودخانه لیقوان‌چای

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 137-150

آیدین جودی حمزه‌آباد؛ سمیرا اخوان؛ حامد نوذری؛ مصطفی کدخدا حسینی


مدل‌سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه‌های نیمه‌خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه)

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 159-172

حسین رحمتی؛ حسین زینی‌وند؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیائی؛ پیوند پاپن؛ سعید شکری کوچک


ارزیابی روش شاخص آماری در تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 201-214

ادریس معروفی نیا؛ ابراهیم نوحانی؛ خسروی خه بات؛ کامران چپی


مدل‌سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس مدل پنمن مونتیث‌ تغییریافته

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 269-280

فروغ صفدری؛ صابره دربندی؛ احمد فاخری فرد


تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبدهی قنات با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی صوفی- ماکو)

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 295-305

بابک واحددوست؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش


تحلیل روند بارش و ارزیابی خشکسالی های هواشناسی ایران با استفاده از روش هربست

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 127-143

محمد عیسی زاده؛ مهری کاکی؛ احمد فاخری فرد


ارزیابی عملکرد مدل‌های ARMA و CARMA در مدل‌سازی بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک ارومیه

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 13-28

کیوان خلیلی؛ محمد محمد ناظری تهرودی


ارزیابی کارایی مدل های SWAT و IHACRES در شبیه‌سازی رواناب حوضه آبخیز خرم‌آباد

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 29-42

محمد گلشن؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ کاکا شاهدی؛ افشین جهانشاهی


کارایی روش منحنیهای تداوم جریان در صحتسنجی مدل هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زولاچای)

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 101-113

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ کامبخش فرهمند؛ نفیسه فهیم؛ عماد فهیم


بررسی تغییرات فصلی تراکم بارش نیم قرن اخیر ایران

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 111-123

محمد ناظری؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش


پیش‌بینی بلندمدت بارش با استفاده از مدل ‌ریز‌‌مقیاس نمایی آماری

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 115-127

مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضایی


ارزیابی عملکرد معیار ناسازگاری استوار در روش گشتاورهای خطی

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 221-235

امین عبدی؛ یوسف حسن زاده


مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر)

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 83-97

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی؛ امیر حسین ناظمی