دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، دی 1401 
ارزیابی ریسک آلودگی آبخوان دشت سلماس نسبت به آلاینده زمین‌زاد

صفحه 47-59

10.22034/ws.2021.37972.2319

مریم قره خانی؛ عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ سینا صادق فام


روشی برای انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب در مهار فرسایش شیاری و آبکندی در جنوب استان اردبیل

صفحه 117-133

10.22034/ws.2021.41467.2373

رضا طلایی؛ یونس رستمی کیا؛ فرزانه عظیمی مطعم؛ علی جعفری اردکانی؛ حمیدرضا پیروان


ردپای مصرف آب و تجارت آب مجازی خرما در ایران

صفحه 133-145

10.22034/ws.2021.12338

مهدی صفدری؛ سید مهدی حسینی؛ مهران حکمت نیا؛ امیر دادرس مقدم