کلیدواژه‌ها = سرب
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر فسفر بر غلظت سرب و روی در ریشه برنج و تشکیل کانی‌های حاوی آن‌ها در یک خاک آهکی آلوده

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 43-56

سنیه مردمی؛ نصرت‌اله نجفی؛ عادل ریحانی‌تبار؛ غلامرضا دهقان


2. تأثیر فسفر و آلودگی سرب و روی بر سینتیک استخراج فسفر، سرب و روی قابل‌جذب از یک خاک آهکی در شرایط غرقاب

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-42

سنیه مردمی؛ نصرت‌اله نجفی؛ عادل ریحانی‌تبار؛ غلامرضا دهقان


3. جذب و اندوزش سرب و کادمیوم توسط سه گیاه مرتعی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-142

محمد رحمانیان؛ حبیب خداوردی لو؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ یونس رضایی دانش


4. نقش اسیدهیومیک در پالایش سبز سرب توسط گونه مرتعی طوق (Xeanthium vetelus)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 249-266

میرحسن رسولی صدقیانی؛ حسن کریمی؛ حبیب خداوردی لو؛ ندا مرادی؛ محسن برین


5. تغییرات سرب و کادمیوم خاک و گیاه کلزا در حاشیه جاده ساوه- همدان

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 193-205

مهری سلیمی؛ محمدعلی بهمنیار؛ مهدی قاجار سپانلو؛ آذر محمدی


7. تأثیر سطوح مختلف سرب بر جمعیت باکتری¬ و قارچ¬ در طول انکوباسیون خاک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 173-182

علی مولائی؛ ناصر علی¬اصغرزاد؛ شاهین اوستان


8. جذب سرب و عناصر غذایی به‌وسیله گیاه چمن شور تحت اثر سطوح مختلف سرب در خاک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 73-86

محمد رضوانی؛ فائزه زعفریان؛ عبداللطیف قلی‌زاده


9. اثر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر گیاه‌پالایی سرب توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.)

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 155-170

ستاره امانی‌فر؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ نصرت‌اله نجفی؛ شاهین اوستان؛ صاحبعلی بلندنظر


10. جذب و واجذب سرب و تاثیر تر-خشک شدن متناوب بر توزیع فلز در دو خاک با ویژه‌گی‌های متفاوت

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 149-164

حبیب خداوردی‌لو؛ رقیه حمزه‌نژاد تقلیدآباد