کلیدواژه‌ها = آبشستگی موضعی
تعداد مقالات: 12
2. عملکرد فواصل عناصر‌ زبری در کاهش عمق آبشستگی و تأثیر آن‌ها روی پروفیل‌های سرعت قائم اطراف تکیه‌گاه پل

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-67

حامد شهسواری؛ منوچهر حیدرپور؛ اسماعیل لندی؛ احمد رحیمی‌نیا


3. کنترل آبشستگی موضعی پایه‌پل با استفاده از مواد نانو ساختار

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-91

احسان قاسمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی


4. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل صفحات مستغرق بر آبشستگی پایه پل

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-41

لیلا پرچمی؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان


5. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر یک و دو پایه پل بر روی عمق حفره آبشستگی در آبشکن

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 59-67

سرگل معمار؛ علی حسین زاده دلیر؛ هادی ارونقی


7. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر صفحات مدفون بر کاهش آبشستگی موضعی در پایین‌دست پرش هیدرولیکی

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 231-241

سحر پروینی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


8. بررسی آزمایشگاهی تأثیر درصد نفوذپذیری بر روی بیشینه عمق آبشستگی در اطراف آب‌شکن‌های نوع باندال لایک

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-11

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی


9. تأثیر شکل هندسی سرریز لبه‌پهن دوشیبه و طول کف‌بند بر ابعاد حفره آبشستگی در پایین‌دست

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-51

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


10. بررسی تأثیر تجمع اجسام شناورچوبی در آبشستگی جلو‌ی پایه دایره‌ای شکل دارای سیستم صفحه شمع

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-153

سید میثم مشعشعی؛ مهدی اسدی آقبلاغی؛ حسین صمدی بروجنی


11. آبشستگی در پایین¬دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب¬دار

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 177-187

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


12. بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله¬ای شکل با طوق

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 221-234

نسرین حسن پور؛ علی حسین زاده لیر؛ هادی ارونقی