مطالعه آزمایشگاهی تأثیر صفحات مدفون بر کاهش آبشستگی موضعی در پایین‌دست پرش هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی،دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

2 استادیار سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

3 استاد سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on the effect of buried plates to control downstream scour of hydraulic jump in Horizontal beds

نویسندگان [English]

  • Sahar Parvini 1
  • Akram Abbaspour 2
  • Ali Hoseinzade Dalir 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buried plates
  • Horizental slope
  • Local scour
  • Sluice gate
  • Uniform sediment