کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 20
1. ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در برآورد تابش کل خورشیدی ماهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/ws.2021.11636

سید صابر شریفی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ وحید نورانی؛ جواد بهمنش


2. مدل‌سازی عمق آبشستگی اطراف انواع تک پایه و گروه پایه‌های مایل

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 61-74

مهدی ماجدی‌اصل؛ سعیده ولی‌زاده؛ فروغ اشکان؛ الناز حسن پور


3. مدل‌سازی پاسخ سیستم آب‌زیرزمینی به تغییرات مصرف و رواناب سطحی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 169-181

سامان معروف پور؛ احمد فاخری فرد؛ جلال شیری


4. اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد پایداری خاکدانه‌های تر با استفاده از ابعاد فرکتالی ذرات و خاکدانه‌ها

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-119

شکراله اصغری؛ مجتبی علی‌محمدی؛ عباس احمدی؛ ناصر دواتگر


5. امکان‌سنجی کاربرد روش‌های داده‌کاوی در تخمین طبقه کیفی آب رودخانه آجی‌چای

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 39-51

محمدتقی ستاری؛ علی رضازاده جودی


6. بهبود تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و به‌کارگیری شبکه‌های بیزی و عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 75-91

معصومه صبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ اصغر فرج نیا


7. مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر)

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 83-97

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی؛ امیر حسین ناظمی


8. تخمین ضریب پخش طولی آلاینده ها در مجاری روباز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 225-238

الهام ایزدی نیا؛ عالیه سعادت پور؛ منوچهر حیدرپور


9. تخمین شاخص کیفیت فیزیکی خاک و عدم قطعیت با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی بوت استرپ

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 173-187

معصومه صبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ کامران ولیزاده


11. مقایسه مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تخمین وزن خشک و جذب فسفرگیاه ذرت

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-140

محمدرضا مقصودی؛ عادل ریحانی‌تبار؛ نصرت اله نصرت اله نجفی


12. مدل‌سازی آبشستگی اطراف آبشکن در قوس‌ها با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-20

مهدی دریایی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علیرضا فقیه الاسلام؛ جواد ظهیری


13. ترکیب بهینه متغیرها برای شبیه¬سازی رواناب در حوزه آبخیز امامه با استفاده از آزمون گاما

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-72

علیرضا شریفی؛ یعقوب دین¬پژوه؛ احمد فاخری¬فرد؛ علیرضا مقدم¬نیا


16. تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 93-104

سمیرا طلوعی؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ فرزین سلماسی


17. استفاده از شبکه ¬عصبی¬مصنوعی درپیش¬بینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درمقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 115-126

زهرا شجاعیان؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ مهدی دریائی؛ سید محمود کاشفی پور؛ داود فرسادی¬زاده


18. تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 93-104

سمیرا طلوعی؛ علی حسین زاده دلیر؛ احمد فاخری‌فرد؛ فرزین سلماسی


19. ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی ( DO و BOD ) آب رودخانۀ دره مرادبیک همدان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 199-210

احسان علیائی؛ حسین بانژاد؛ محمدتقی صمدی؛ علیرضا رحمانی؛ محمدحسین ساقی


20. ارزیابی کارآیی دو نرم‌افزار شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 201-212

حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ مریم بیات ورکشی؛ کوروش محمدی؛ علی‌اکبر سبزی‌پرور