کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 12
1. بهینه‌یابی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی در آبخوان ارومیه با استفاده از نقشه خود سازمانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

محمد نخعی؛ وهاب امیری؛ مرضیه امیری


2. تعیین کیفیت آب چاه‌های کشاورزی دشت سراب جهت استفاده در سیستم‌های‌ آبیاری تحت فشار

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 185-198

مهناز تلسچی امیرخیزی؛ رضا دلیرحسن نیا؛ پرویز حقیقت جو؛ ابوالفضل مجنونی هریس


5. شناخت فرایندهای مؤثر بر شیمی آب زیرزمینی آبخوان دشت‌ کردکندی- دوزدوزان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-89

اصغر اصغری مقدم؛ شهلا سلطانی؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان


6. تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن با حضورآب زیرزمینی بر عملکرد ذرت بهاره

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 229-251

جواد رمضانی مقدم1؛ عبدالرحیم هوشمند2؛ عبد علی ناصری؛ موسی مسکرباش؛ جوانشیر عزیزی مبصر


7. تعیین ضریب گیاهی منفرد و پایه گیاه دارویی گاوزبان در منطقه کرکج تبریز

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 25-37

داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا حسن پور؛ شیوا میرزائی


8. تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبدهی قنات با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی صوفی- ماکو)

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 295-305

بابک واحددوست؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش


10. بررسی منشأ برخی فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 237-253

میر سجاد فخاری؛ اصغر اصغری مقدم؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان؛ مرتضی نجیب


11. مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 281-296

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری؛ محمد حسین رحیمیان


12. بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت میاندوآب با استفاده از روش مان– کندال

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 221-235

علی کلاهدوزان؛ یعقوب دین پژوه؛ داریوش عباسپور؛ محمد قربانیان