کلیدواژه‌ها = دبی
مطالعه آزمایشگاهی زبری بستر تنداب بر استهلاک انرژی

دوره 29، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-11

فرشته بیرانوند؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده


بررسی روند تغییرات بارش و دبی در حوضه آبریز دریاچه اورمیه در طول چهار دهه اخیر

دوره 29، شماره 4، دی 1398، صفحه 27-41

پوریا فضلی فرد؛ واحد بردی شیخ؛ امیر سعدالدین؛ بهزاد حصاری


توسعه روشی نوین جهت تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 207-221

ابوالفضل برقی خضرلو؛ حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ علیرضا وطن‌خواه


بررسی آزمایشگاهی تغییرات شوری زهآب در فواصل و اعماق مختلف زهکش در حضور آب زیرزمینی شور

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 139-150

حامد نوذری؛ عادل رالی؛ سعید آزادی


پایش زمانی خشک‌سالی‌های هیدرولوژیک در استان اردبیل

دوره 25، شماره 4 بخش 2، اسفند 1394، صفحه 1-12

مجید کاظم زاده؛ آرش ملکیان