کلیدواژه‌ها = تبخیر
تعداد مقالات: 4
2. مدل‌سازی و تحلیل تأثیر ترکیبی متغیرهای هواشناسی بر قدرت تبخیری جو با استفاده از معادله ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 257-270

علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل؛ حمید میر هاشمی؛ سعید فرزین


3. مدل تعیین تلفات بادبردگی و تبخیر در اسپری نازل‌های سامانه آبیاری سنترپیوت

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-14

رضا دلیرحسن نیا؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ داود فرسادی زاده


4. تغییرات مکانی تبخیر از تشت و مقایسه آن با مدل‌های برآورد تبخیر در ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-129

حمید زارع ابیانه؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ مریم بیات ورکشی؛ عادل قاسمی؛ مجتبی شادمانی