موضوعات = فیزیک خاک
تأثیر مواد نفتی و هوادیدگی فیزیکی بر آب گریزی و ویژگی های هیدرولیکی دو خاک لوم شنی و لوم رسی

دوره 34، شماره 2، تیر 1403، صفحه 136-142

10.22034/ws.2023.55097.2515

اعظم مرادی؛ محمدرضا مصدقی؛ الهام چاوشی؛ آزاده صفادوست؛ محسن سلیمانی


تعیین نواحی همگون ظرفیت نگهداری آب با استفاده از مفاهیم نقشه های جبری

دوره 34، شماره 2، تیر 1403

10.22034/ws.2023.58274.2535

مریم شکوری کتیگری؛ محمود شعبانپور؛ ناصر دواتگر؛ مجید وظیفه دوست


اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد پایداری خاکدانه‌های تر با استفاده از ابعاد فرکتالی ذرات و خاکدانه‌ها

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 107-119

شکراله اصغری؛ مجتبی علی‌محمدی؛ عباس احمدی؛ ناصر دواتگر


مقایسه روش‎های فرکتالی و رزتا در تخمین منحنی رطوبتی خاک

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 193-205

لیلا اسماعیل‎نژاد؛ جواد سیدمحمدی؛ محمود شعبانپور


بررسی رابطه بین منحنی تراکم محصور و دامنه‌ رطوبتی با کمترین محدودیت

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 243-256

لادن حیدری؛ حسین بیات؛ گلناز ابراهیم زاده


رابطه بین ویژگیهای مکانیکی و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاکها

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 1-19

آزاده صداقت؛ حسین بیات؛ علی اکبر صفری سنجانی


بهبود تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و به‌کارگیری شبکه‌های بیزی و عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 75-91

معصومه صبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ اصغر فرج نیا


اثر تحکیم روی ضریب انتشار مولکولی یون کلر در یک خاک رسی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 119-132

کاظم بدو؛ مجید فرشباف


کاربرد و مقایسه توابع انتقالی پارامتریک مدل ونگنوختن در شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک کشت شده

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 81-94

صنم جعفری گیلانده؛ حبیب خداوردی لو؛ علی رسول زاده


تأثیر شاخص انبساط آزاد بر بهبود تخمین منحنی رطوبتی خاک

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 93-113

شبنم جوانشیر؛ حسین بیات


تخمین شاخص کیفیت فیزیکی خاک و عدم قطعیت با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی بوت استرپ

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 173-187

معصومه صبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ کامران ولیزاده


پاسخ ذرت به دامنه رطوبتی با کمترین محدودیت (LLWR) در دو سطح تراکمی در یک خاک لوم رسی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 65-74

محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع حقی؛ نصرت اله نجفی؛ سولماز یزدانی؛ محمدابراهیم صادق زاده ریحان


تأثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر آب‌گریزی و منحنی رطوبتی خاک

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 75-90

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ای؛ شجاع قربانی دشتکی؛ عبدالرحیم هوشمند


برآورد پارامترهای شاخه خشک و خیس شدنِ منحنی‌ رطوبتی بروکس- کوری با استفاده از توابع انتقالی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 195-210

رؤیا طلوعی؛ محمدرضا نیشابوری؛ علی رسول‌زاده


تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر‌اشباع زمین‌های شیبدار در حالت‌های ماندگار و غیر‌ماندگار

دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 33-46

مجید رئوف؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ صفر معروفی


ارتباط بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات با برخی خصوصیات فیزیکی خاک

دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 73-81

عباس احمدی؛ محمدرضا نیشابوری؛ حسین اسدی


ضرایب مدل‌های نفوذ فیلیپ، کاستیاکف و کاستیاکف اصلاح شده بر مبنای جرم مخصوص ظاهری و رطوبت اولیه خاک

دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 57-69

محمدرضا نیشابوری؛ احمد فاخری‌فرد؛ داود فرسادی‌زاده؛ نسرین صادقیان؛ جعفر خیری


اندازه گیری و مدل سازی جذب آب توسط ریشه در خاک

دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 113-128

سینا بشارت؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی


تأثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده

دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 177-199

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان