کلیدواژه‌ها = آهن
تعداد مقالات: 10
1. فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز ، غلظت آهن و نیترات در اسفناج تلقیح شده با دو گونه باکتری سودوموناس در سطوح مختلف نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.29495.2173

افسانه کلانتری؛ ناصر علی اصغر زاد؛ نصرت اله نجفی


2. تأثیر مصرف توأم نیتروژن وآهن بر شاخص کلروفیل وبرخی ویژگی‌های رشد ذرت علوفه‌ای در شرایط گلخانه‌ای

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 135-146

فرید صادقی سعادتلو؛ عادل ریحانی‌تبار؛ نصرت اله نجفی؛ احمد بایبوردی


3. برهمکنش نیکل و آهن بر برخی صفات زراعی گیاه ذرت(Zea mays L.) در یک خاک آهکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-91

عادل ریحانی تبار؛ منیره عیدی؛ نصرت اله نجفی


4. برهمکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و منابع آهن بر ویژگی‌های رشد و جذب عناصر غذایی پایه مکزیکن لایم

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-94

علی شهسوار؛ طارق مقدم؛ مهدی زارعی؛ الهام اصل مشتاقی


6. برهمکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و منابع آهن بر ویژگی‌های رشد و جذب عناصر غذایی پایه مکزیکن لایم

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-184

علیرضا شهسوار؛ طارق مقدم؛ مهدی زارعی؛ الهام اصل مشتاقی


9. اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب خاک بر غلظت برخی عناصر کم¬مصرف در ذرت سینگل کراس 704

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 205-225

نصرت اله نجفی؛ المیرا سرهنگ زاده؛ شاهین اوستان