اثر ورمی‌کمپوست بر تحمل به شوری گوجه‌فرنگی و قابلیت جذب آهن و روی در یک خاک آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه یزد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vermicompost on Tomato Salt Tolerance and Availability of Iron and Zinc in a Calcareous Soil

نویسنده [English]

  • Somayyeh Ghasemi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcareous soil
  • Iron
  • salinity
  • Vermicompost
  • Zinc