کلیدواژه‌ها = خاک آهکی
توزیع شکل‌های مختلف سرب، روی، کادمیم و مس در یک خاک آهکی آلوده

دوره 30، شماره 4، دی 1399، صفحه 59-73

10.22034/ws.2020.11647

منوچهر قنبری یامچی؛ شاهین اوستان؛ عادل ریحانی تبار


اثر دیاتومیت بر توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیم در دو خاک‌ آلوده

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 129-140

مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ خلیل فرهادی؛ محمد علیزاده خالد آباد


برهمکنش نیکل و آهن بر برخی صفات زراعی گیاه ذرت(Zea mays L.) در یک خاک آهکی

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 79-91

عادل ریحانی تبار؛ منیره عیدی؛ نصرت اله نجفی


اثر مواد آلی و شوری بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی پس از کشت ذرت

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 157-169

حمیدرضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ نجف‌علی کریمیان


تعیین ضرایب برخی مدل‌های نفوذ آب در دو خاک آهکی منطقه باجگاه در استان فارس

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 171-183

عبدالمجید ثامنی؛ مرتضی پاکجو؛ سید علی اکبر موسوی؛ علی اکبر کامکار حقیقی


بررسی پویایی فسفر در یک خاک آهکی تیمار شده با سطوح مختلف کود مرغی و کود شیمیایی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 293-303

مجید حجازی مهریزی؛ مرضیه آیینه حیدری؛ فاطمه عباس زاده


تغییرات زمانی خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی در یک خاک آهکی اصلاح شده با لجن پتروشیمی تبریز

دوره 22، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 187-197

فریبا عبدالهی؛ شکراله اصغری؛ ناصر علی اصغرزاد


اثر برخی پساب‌های صنعتی خام و تصفیه شده بر تنفس و کربن توده زنده میکروبی خاک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 137-148

زهرا نادی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور