کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی شکست سدهای خاکی، روندیابی و پهنه‌بندی سیلاب با اعمال مدل‌های ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: سد علویان)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 121-134

یوسف حسن‌زاده؛ امین عبدی کردانی؛ مهران حسن‌زاده؛ مریم شفیعی نجد


3. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت سلماس با مدل سینتکس و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-113

شیوا عاشوری؛ شهرام شاه‌محمدی کلالق


5. ارزیابی آسیب‌پذیری آلودگی آبخوان دشت سلماس با مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 55-67

بهجت سرچشمه؛ شهرام شاه‌محمدی کلالق


6. کاربرد مدل‌های یک و دو‌بعدی جریان سطحی و نفوذ برای حوضه آبریز دره مارون استان فارس

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 235-248

فرنوش آقایی دانشور؛ محمد جواد خانجانی


7. ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان‌های ساوه و اراک)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 93-108

کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ مهدی محمدی قلعه‌نی


9. ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 147-164

صفر معروفی؛ گلمر گل‌محمدی؛ حمید زارع ابیانه؛ کوروش محمدی