کلیدواژه‌ها = تخصیص آب
تعداد مقالات: 6
1. تعیین سطح بهینه کشت گیاهان زراعی عمده در سطوح مختلف کم‌آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی قزوین

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 83-95

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا خالدیان


2. تخصیص آب با استفاده از نرم‌افزارهای WEAP و Vensim (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 211-223

لعیا احمدی؛ سید فرهاد موسوی؛ حجت کرمی


3. برنامه‌ریزی تخصیص منابع آب تحت سناریو‌های مدیریتی در حوضه گرگان‌رود

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 117-132

زهرا دهقان؛ معصومه دلبری؛ ام‌البنی محمدرضاپور


6. طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 147-159

هیمن نادر؛ احمد علی کیخا؛ محمود صبوحی صابونی