طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

در سال­های اخیر ابزارهای فنی به منظور مدل­سازی مسائل منابع آب پیشرفت شایانی از خود نشان داده­اند. در این میان فرآیند تصمیم­گیری چند معیاره برای حل مسائل مدیریت آب مفید واقع شده است. تحلیل سلسله مراتبی فازی شکل توسعه یافته سلسله مراتبی سنتی بوده که تمامی مقایسات را در فالب منطق فازی بررسی می­کند. در این مطالعه ساختار سلسله مراتبی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد به استفاده کنندگان از آب سد با اهداف متفاوت طراحی شد. در این ساختار سه معیار و شش زیر معیار برای شش گزینه استفاده از سد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن جزیی 45/0 نسبت به دو معیار دیگر بیشترین اهمیت را دارد. افزون برآن تخصیص آب به بخش کشاورزی با وزن نهایی 356/0 در اولویت اول و شرب شهری، تفریحی- زیست محیطی، تولید برق و کنترل سیلاب به ترتیب در الویت­های دیگر قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Fuzzy Analytic Hierarchy Process to Determine Water Allocation Priority for Mahabad Dam

نویسندگان [English]

  • Mamin Nader
  • Ahmadali Keikha
  • Mahmood Sabouhi Sabouni
چکیده [English]

In recent years technical tools have shown great progress for modeling many problems of water resources. Multiple criteria decision-making process is a helpful tool to resolve water management issues. Fuzzy analytic hierarchy process is a developed form of conventional analytic hierarchy process that confirms all the comparisons in the form of fuzzy logic. In this study a  hierarchical structure was designed to determine water allocation priorities of Mahabad Dam's for water users of the dam water with different purposes. In this structure three criteria and six subcriteria were considered for six alternatives of water use of the dam. Results showed that the economic criterion with local weight of 0.45 was the most important one. In addition the allocation of water to the agricultural sector with a global weight of 0.356 was the first priority and other priorities were urban drinking, recreation - environmental, power generation and flood control respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Hierarchy Process
  • Fuzzy logic
  • Mohabad dam
  • Water allocation