نویسنده = اصغر اصغری مقدم
تعداد مقالات: 12
ارزیابی ریسک آلودگی آبخوان دشت سلماس نسبت به آلاینده زمین زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.37972.2319

مریم قره خانی؛ عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ سینا صادق فام


مقایسه روش ‌های شبکه عصبی و نروفازی برای بهبود چهار چوب عملی دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت شبستر)

دوره 30، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-95

اصغر اصغری مقدم؛ فاطمه کدخدایی؛ رحیم برزگر؛ مریم قره خانی


پیش‌بینی نوسانات ماهانه سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت‌شده

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 151-163

رحیم برزگر؛ اصغر اصغری مقدم؛ الهام فیجانی


پیش‌بینی قابلیت انتقال آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش جنگل تصادفی

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 61-75

حسین نوروزی؛ عطاء الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مریم قره خانی


شناخت فرایندهای مؤثر بر شیمی آب زیرزمینی آبخوان دشت‌ کردکندی- دوزدوزان

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 77-89

اصغر اصغری مقدم؛ شهلا سلطانی؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان


بررسی منشأ برخی فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 237-253

میر سجاد فخاری؛ اصغر اصغری مقدم؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان؛ مرتضی نجیب


عوامل مؤثر بر خصوصیات هیدروشیمیایی آبخوان دشت مراغه- بناب

دوره 25، شماره 4 بخش 2، اسفند 1394، صفحه 109-122

اصغر اصغری مقدم؛ الهام فیجانی؛ امیر حسین ناظمی


مدل منطق فازی در تخمین قابلیت‌انتقال آبخوانها مطالعه موردی: دشت تسوج

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 209-223

عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ هیراد عبقری؛ علی کلانتری اسکویی؛ عبدالله حسین پور؛ احد حبیب زاده


پیش‌بینی مکانی غلظت فلوئورید با استفاده از مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و زمین آمار

دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 129-145

اصغر اصغری مقدم؛ عطاالله ندیری؛ الهام فیجانی