کلیدواژه‌ها = الگوی جریان
تعداد مقالات: 10
1. شبیه‌سازی عددی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی لبه تیز و لبه پهن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 107-119

مجید حیدری؛ سعید شعبانلو


3. بررسی عددی تأثیر طول آب‌شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-69

افشین اقبال زاده؛ مختار رستم نژاد؛ محمد واقفی؛ سمیه الیاسی


4. بررسی عددی تأثیر عدد فرود ورودی بر الگوی جریان در تبدیل‌های عریض‌شونده تدریجی در کانال‌های روباز

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 97-108

علی اکبر اختری؛ عادل اثنی عشری؛ امیر احمد دهقانی؛ حسین بنکداری


6. مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایۀ پل با هندسۀ مرکب

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 1-12

اکرم اسدی پرتو؛ عطا امینی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


8. بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه ‌پل

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-113

اکرم اسدی پرتو؛ افشین اقبال‌زاده؛ میترا جوان


9. بررسی تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و گرداب های ایجاد شده در اطراف دهانه با استفاده از مدل عددی

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 29-40

حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


10. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند کانال مستطیلی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 257-268

عزیز سوزه پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف قدو