بررسی تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و گرداب های ایجاد شده در اطراف دهانه با استفاده از مدل عددی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، سازه های آبی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه سازه های آبی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه سازه های آبی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

جدا‎شدگی جریان در در بالادست دهانه آبگیر یکی از عمده مشکلاتی است که همواره در آبگیری با آن مواجه‎ایم. علت اصلی این پدیده که موجب کاهش راندمان و همچنین رسوب‎گذاری در دهانه می‎شود، اختلاف سرعت جریان بین بالادست و پایین‎دست دهانه می‎باشد که این تفاوت سرعت موجب ایجاد گرداب‎هایی در خلاف جهت جریان می‎گردد که با عنوان جدا‎شدگی جریان شناخته می‎شود. در این ناحیه جریان چرخشی به وجود آمده و این چرخش مانع عبور جریان از دهانه آبگیر می‎گردد، این مساله باعث کاهش دبی ورودی و تجمع رسوب در دهانه می شود. یکی از بهترین روش‎های شناخته شده برای افزایش راندمان آبگیری و حذف این گرداب‎ها ایجاد شرایط هیدرولیکی بهینه در دهانه آبگیر می‎باشد. بدین صورت هر اقدامی که یکنواختی سرعت بین بالادست و پایین‎دست دهانه آبگیر را بیشتر کند، باعث کاهش ابعاد جداشدگی جریان، کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیر و افزایش راندمان آبگیری خواهد شد. در این تحقیق، با استفاده از مدل عددی 2.0  SSIIMتاثیر شکل دهانه آبگیر بر گرداب‎های ایجاد شده در اطراف دهانه آبگیر مورد بررسی قرار گرفته است. با روش آزمون و خطایی که در این تحقیق به کار برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effect of Inlet Shape on the Flow Pattern and Vortex Generation Around Inlet of Intake Using Numerical Model

نویسندگان [English]

  • HR Jalili 1
  • A HoseinzadeDalir 2
  • D Farsadizadeh 3
چکیده [English]

Flow separation at upstream of the inlet is one of the major problems that occurs in the intakes. The reason for this, which results in reduction of intake efficiency and sedimentation in front of the intake inlet, is the velocity difference at the upstream and downstream of the inlet. The velocity difference creates a separation zone at which flow circulation prevents the flow transition resulting in accumulation of sediments at the inlet of intake. One of the best methods to increase intake efficiency and eliminate vortices is to determine the optimal hydraulic conditions. Any method producing a uniform velocity between upstream and downstream of the inlet, reduces the secondary flow, separation zone, sedimentation and hence increases the intake efficiency. In this study a numerical model (SSIIM 2.0) was applied to determine the optimal hydraulic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow separation
  • Intake inlet
  • numerical model
  • SSIIM 2.0