کلیدواژه‌ها = پرش هیدرولیکی
تعداد مقالات: 17
2. تاثیر عمق آب پایین‌دست بر مشخصات پرش هیدرولیکی در امتداد سرریز جانبی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-208

نگار باقری سیدشکری؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


4. بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با تراکم و آرایش‌های مختلف زبری

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 13-24

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ محمدجواد نصر اصفهانی


5. پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با آستانه روزنه‌دار و پیوسته

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 183-192

منوچهر فتحی‌مقدم؛ پوریا آسیابان؛ سجاد کیانی؛ فرهاد اکبرپور


7. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر صفحات مدفون بر کاهش آبشستگی موضعی در پایین‌دست پرش هیدرولیکی

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 231-241

سحر پروینی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


8. بررسی پروفیل‌ سطح آب و سرعت در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با شیب معکوس

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-152

ناهید پورعبدالله؛ تورج هنر؛ روح الله فتاحی


10. اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر خصوصیات پرش نوعB

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 215-226

منوچهر شکریان؛ محمود شفاعی بجستان


11. َبررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در سرریزهای جانبی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 117-128

کامران محمدی؛ علی Hosseinzadeh Dalir


13. شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سد مخزنی نمرود

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 283-295

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور


14. استفاده از شبکه ¬عصبی¬مصنوعی درپیش¬بینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درمقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 115-126

زهرا شجاعیان؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ مهدی دریائی؛ سید محمود کاشفی پور؛ داود فرسادی¬زاده


15. بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با شیب‌ معکوس

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 49-60

زهرا شجاعیان؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ داود فرسادی‌زاده؛ فرزین سلماسی


16. تاثیر بستر موج دار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 13-26

اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ علی اشرف صدرالدینی


17. بررسی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی تحت تاثیر اجزای زبر کف

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 165-176

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی