کلیدواژه‌ها = دشت تبریز
تعداد مقالات: 9
1. استفاده تلفیقی از مدل AquaCrop و روش توماس- فیرینگ در بررسی عملکرد گندم دیم

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-108

مریم السادات واعظ ‌مدنی؛ احمد فاخری‌فرد؛ ابوالفضل مجنونی هریس


2. تعیین پتانسیل آلودگی آبخوان تحت‌فشار دشت تبریز

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 105-119

عبدالرضا واعظی هیر


3. شبیه‌سازی جریان غیرماندگار درکانال‌های آبیاری با استفاده از مدل CanalMan (مطالعه موردی کانال AMC شبکه آبیاری دشت تبریز)

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 287-298

حسین زمستانی؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده‌ دلیر


4. رابطه تکامل خاک و تنوع شکل اراضی در دشت تبریز

دوره 26، شماره 2- بخش1، تابستان 1395، صفحه 191-204

لیلا جهانبازی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حامد فروغی‌فر


5. بهینه‌سازی تعداد پیزومترها در پیش‌بینی سطح آب‌های زیرزمینی با روش‌های PCA و زمین‌آماری

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 53-66

نوید هوشنگی؛ علی‌ اصغر آل‌شیخ؛ عطاالله ندیری


7. تاثیر شکل اراضی بر وی‍ژگی‌های‍‍ میکرومورفولوژیک خاک در دشت تبریز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ حامد فروغی فر


8. زمینه¬ها و سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در دشت تبریز

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 85-98

جواد حسین زاد؛ فاطمه کاظمیه؛ اکرم جوادی؛ هوشنگ غفوری


9. تغییرات مکانی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی در شکل‌های اراضی مختلف دشت تبریز

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-21

حامد فروغی‌فر؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حسین ترابی گلسفیدی؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ نورایر تومانیان؛ ناصر داوتگر